Hoe u meer controle kunt verkrijgen over uw bouwprojecten terwijl u de veiligheid van uw medewerkers waarborgt

Hoe u meer controle kunt verkrijgen over uw bouwprojecten terwijl u de veiligheid van uw medewerkers waarborgt

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat nieuwe technologieën doorsijpelen naar de bouw, een sector die traditioneel gezien erg langzaam is om nieuwe technieken toe te passen. Een belangrijk aspect dat deze technologische voortuitgang drijft is dat het nooit zo eenvoudig was om uw essentiële middelen op de werf, zoals uw arbeiders en gereedschap, beter te beheren. Naast de verschillende voordelen die dit met zich meebrengt op vlak van kosten- en budgetbeheer, helpt dit u ook om bouwrisico’s te verminderen, bouwvoorschriften na te leven en de veiligheid van uw werknemers te waarborgen.

Drijvende krachten achter deze digitale verandering

Het is verrassend dat de bouwsector relatief langzaam is, ten opzichte van andere sectoren, om digitale technologieën te adopteren. Maar het is in elk geval duidelijk dat de druk om te digitaliseren steeds groter wordt.

Volgens MMC zijn er een aantal verschillende drijfveren voor de digitalisering in de bouwsector:

  • Evoluerende verwachtingen van de klant – Bouwprojecten zijn steeds vaker op maat, modulair, verboden met het Internet of Things (IoT), energiezuinig en geoptimaliseerd voor beveiliging en welzijn.
  • Nieuwe technologische mogelijkheden – sensoren en andere hardware/software hebben geleid tot minder kosten en een hogere efficiëntie in de afgelopen jaren. Er zijn nu meer technologieën op de markt dan ooit tevoren.
  • Nieuwe generatie ambachtslieden & professionals – Er is steeds meer technische kennis aanwezig in de bouwsector. Innovatieve universitaire leerpaden leiden de jongere generaties op voor opkomende tech-gerelateerde banen.
  • Boomende startupomgevingen – Startups hebben geprofiteerd van de marktkansen, die sommige van deze trends hebben gecreëerd, om toegevoegde waarde te creëren in delen van de markt die nog niet werden bediend. De langetermijnimpact van de COVID-19-pandemie zal echter voor alle sectoren een uitdaging vormen.
  • Ondersteunende wettelijke kaders – Overheden, met name in de Scandinavische landen en het VK, verstrengen leggen strengere CO2- en energienormen op en verhogen hun doelstellingen. Digitalisering biedt geweldige kansen om de milieu-impact van bouwprojecten te verlagen.

Er bestaat dus een duidelijke vraag naar de digitalisering van de bouwsector. Een van de belangrijkste voordelen van deze trend is een verbeterde controle op de bouwplaats. Maar waarom is controle dan zo belangrijk?

Controle op de werf is vitaal

Het is onmogelijk om alle middelen op de werf effectief te beheren als de juiste controles niet gebeuren. Bouwprojecten hanteren vaak erg grote budgetten en een overbesteding van zelfs een fractie van een procent kan daardoor ernstige gevolgen hebben. Bovendien kunnen talrijke ogenschijnlijk kleine kostenoverschrijdingen oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Bedrijven die moeite hebben om hun budgetten te beheersen, hebben het ongetwijfeld moeilijk om competitief te blijven in deze branche.

Een ander belangrijk aspect van controle op de werf is het verminderen van de bouwrisico’s voor uw medewerkers en het waarborgen van hun veiligheid. De veiligheids- en bouwvoorschriften niet naleven is geen optie op de lange termijn. Een bouwbedrijf dat zijn eigen werknemers niet kan beschermen, zal dan ook waarschijnlijk niet lang blijven bestaan.

Door uw middelen efficiënt te beheren en een feedbacklus te implementeren, verkrijgt u meer transparantie tijdens het hele project. En bovenal helpt het u ook om ongevallen en andere problemen te voorkomen. Zo versterkt u het vertrouwen tussen de arbeiders, de werfleider en het hoofdkantoor.

Wat zijn de belangrijkste middelen die in de bouw worden gebruikt?

Wanneer we een bouwproject beschouwen zijn de drie belangrijkste middelen kostenposten doorgaans de arbeiders, materialen en apparatuur. Hieronder ziet u een visuele weergave van het typische budget voor de bouw van een woning in de Verenigde Staten. De percentages kunnen per project en per land wat verschillen, net als de rapportagetechnieken die werden toegepast, maar het is duidelijk dat deze kostenposten het grootste deel van het budget vertegenwoordigen.

Bron: http://stevehallarchitecture.com/blog/budgeting/

Het vertrouwen winnen van alle belanghebbenden

Een van de belangrijkste uitdagingen voor werfleiders die een soepel verloop van het project wil garanderen, is het vertrouwen winnen van zowel de arbeiders als het hoofdkantoor. De communicatiemethoden die worden gebruikt en de manier waarop nieuwe processen worden opgezet om samenwerking in beide richtingen mogelijk te maken, hebben een grote impact op de productiviteit. De kwaliteit van uw communicatie heeft bijgevolg een enorm effect op het budget en ook op veiligheid van uw medewerkers.

De veiligheid van uw medewerkers en onderaannemers garanderen vormt een fundamenteel onderdeel van projectbeheer in de bouwsector. Vanuit financieel oogpunt leidt dit anders tot aanzienlijke boetes – in het Verenigd Koninkrijk legde de Health and Safety Executive (HSE) bijvoorbeeld in 2018 Costain & Galliford een boete van £2,8 miljoen op nadat de tenen van een werknemer werden geamputeerd bij een ongeval op de werf. Eerder werden ook al heel wat andere soortgelijke boetes uitgedeeld.

Dergelijke ongevallen hebben een catastrofale impact: niet alleen op de betrokken persoon, maar ook op de reputatie van het bedrijf. Dit heeft een negatieve invloed op het vertrouwen van alle stakeholders, vooral op grote werven waar veel onderaannemers aan de slag zijn.

Projectleiders kunnen deze verouderde praktijken en denkwijzen veranderen, maar daarvoor hebben ze de juiste digitale hulpmiddelen nodig. Het goede nieuws is dat er tegenwoordig talloze digitale technologieën zoals smartphones, apps en andere software bestaan. Als men er in slaagt om veilig te werken in de bouw, leidt dit niet alleen tot meer tevredenheid, maar ook een hogere winstgevendheid. Sommige landen, zoals het VK, hebben deze technologieën erg vroeg geïmplementeerd, maar het lijkt erop dat anderen nu stilaan hun voorbeeld volgen.

Digitale tools gebruiken om projecten te beheren

Dankzij digitale tools kan u betere beslissingen nemen, wat op zijn beurt de winstgevendheid van uw projecten verhoogt. Zo kan u bijvoorbeeld eenvoudiger nagaan of uw medewerkers over de juiste vaardigheden, kwalificaties en veiligheidstrainingen beschikken, of het gebruik van uw apparatuur monitoren om diefstal of verlies te voorkomen.

Dit zijn echter niet de enige voordelen die digitale tools bieden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook helpen om ongevallen te voorkomen door de naleving van veiligheidsprocessen te garanderen – dit is namelijk een van de meest belangrijke criteria voor elk succesvol bouwproject. Er zijn minstens 5 digitale tools die projectmanagers kunnen gebruiken om dit te bereiken.

Ook de beveiliging van de bouwplaats kan worden verbeterd. Diefstallen kosten ondernemingen handenvol geld en tijd, en criminelen vinden steeds meer creatievere manieren om toegang te verkrijgen tot de werf. De tijd dat een paar kettingen en hangsloten volstonden is allang voorbij. Het goede nieuws is dat digitale technologieën een erg krachtig wapen kunnen zijn om terug te vechten.

Digitale tools kunnen ook worden ingezet om de feedbackcultuur in de bouwsector te promoten. Efficiënt communiceren is in elke sector een uitdaging, maar in de bouwsector is er absoluut nood aan een ​​betere feedbackcultuur tussen de opdrachtgever, aannemer en onderaannemers, maar ook het management en de arbeiders. Dit moet op termijn leiden tot een hogere klanttevredenheid, wat op zijn beurt de reputatie van de aannemer versterkt en ervoor zal zorgen dat minder personeel de firma verlaat.

Ten slotte kunnen digitale tools worden gebruikt om uw de productiviteit van uw arbeiders nauwkeurig te berekenen door informatie op de werf te verzamelen. Zoals het oude gezegde luidt: “Als je het niet kunt meten, kun je het niet verbeteren.” Traditionele methoden voor het vastleggen van gegevens kennen vaak allerlei inefficiënties worden gekenmerkt door fouten – digitale technologieën kunnen dit proces enorm vereenvoudigen en versnellen.

Het nettoresultaat is dat u uw bouwmiddelen beter kunt beheren en daardoor geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Informatie is nog nooit zo krachtig geweest: een bedrijf dat realtime toegang heeft tot waardevolle gegevens kan zijn positie op de markt versterken.

Hindernissen die deze digitale transformatie belemmeren?

Verandering is niet altijd gemakkelijk, en er wordt vaak beweerd dat het moeilijk is om de gevestigde werkwijzen in de bouw te vervangen. Een aantal mogelijke belemmeringen voor de adoptie van digitale technologieën zijn:

  • De overtuiging dat er meer werk zal ontstaan omdat de tools niet geïntegreerd zijn in bestaande werkwijzen.
  • Digitale tools worden té complex geacht.
  • Soms wordt er aangenomen dat de bouwsector té risicomijdend is en dat werknemers simpelweg geen digitale tools willen gebruiken.
  • Het niet waarderen van het daadwerkelijke rendement op investering van digitale tools, en dan bedoelen we niet alleen de tijdwinst.

Gelukkig wordt het steeds duidelijker dat deze ‘uitdagingen’ relatief eenvoudig kunnen worden overwonnen of misschien zelfs niet meer bestaan. Een goed doordachte strategie kan de implementatie van digitale technologieën vergemakkelijken. Mensen gebruiken meer dan ooit digitale tools in hun privéleven en zullen daarom waarschijnlijk meer openstaan ​​voor het gebruik van dezelfde soort technologieën op de werkvloer. De bouwsector begint eindelijk te beseffen dat digitale tools hen kan helpen om onder andere de kosten te beheersen en de veiligheid van haar werknemers te waarborgen.

In feite zijn de zaken nu zó ver gevorderd dat volgens MMC “… het ontwikkelen van een [digitalisering]strategie geen optie is, maar onvermijdelijk is geworden. Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat de bouwsector zich momenteel aan het heruitvinden is, wat leidt tot een algehele waardemigratie van het centrale bouwgedeelte van de waardeketen naar de andere diensten.”

Ons punt is dat veel bouwbedrijven tegenwoordig digitale tools gebruiken, wat bewijst dat het levensvatbaar is en tastbare voordelen heeft. Als zij het kunnen, waarom kan u het dan niet?

Traxxeo kan u helpen digitale technologieën te implementeren

Alle sectoren maken steeds vaker gebruik van digitale tools en het is dus onvermijdelijk dat de bouw dezelfde kant op gaat. Deze trend moet echter worden omarmd en niet gevreesd, want de voordelen kunnen een grote impact hebben op de winstgevendheid van uw projecten en de veiligheid van uw werknemers. Het integreren van digitale tools in uw bedrijfsprocessen kent echter veel verschillende aspecten en hier bij Traxxeo bespreken we graag hoe we u hierbij kunnen helpen.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt