4 digitale manieren om activa op de werf te beveiligen en diefstal te voorkomen

4 digitale manieren om activa op de werf te beveiligen en diefstal te voorkomen

Diefstallen op de werf is voor veel bouwbedrijven helaas een groot probleem. De waarde van mobiele activa kan aanzienlijk zijn en het verlies van apparatuur, uitrusting en voertuigen heeft niet alleen drastische gevolgen voor de winstgevendheid, maar ook de voortgang van het project. Maar er is goed nieuws: dankzij de digitalisering van de sector zijn er nieuwe manieren beschikbaar om de veiligheid van activa op de werf te verhogen. En daar houdt het goede nieuws niet op: een betere beveiliging is slechts een van de vele voordelen die digitale tools met zich meebrengen.

Hoe vaak komt diefstal op de bouwplaats voor?

Een bouwproject kan een erg dure aangelegenheid zijn. Activa die op de werf nodig zullen zijn, zijn o.a. zware machines en apparatuur, gereedschap, voertuigen en materialen. Dit betekent dat er een aanzienlijk financieel risico aan verbonden is. Het is moeilijk om statistieken te vinden over diefstal in de bouw, maar er zijn zeker indicatieve bronnen die een beeld schetsen van de situatie.

Volgens het National Equipment Register (NER) bijvoorbeeld werd er in 2016 in de VS ongeveer $300 miljoen tot $1 miljard aan uitrusting gestolen (en dit houdt niet eens rekening met diefstal van gereedschap of bouwmaterialen, schade aan gereedschap & gebouwen veroorzaakt tijdens diefstal, of verliezen als gevolg van bedrijfsonderbrekingen). De NER stelt ook dat de gemiddelde waarde van machines die door de politie zijn teruggevonden $29.258 bedraagt.

In het VK werd in 2007 geschat dat de bouwsector een verlies lijdt van meer dan £400 miljoen per jaar als gevolg van vandalisme en diefstal. Het Chartered Institute of Building meldde ook dat de kosten variëren afhankelijk van de regio van het land en de grootte van het bedrijf (hoe groter het bedrijf, hoe groter de verliezen).

In Canada meldde Aviva in 2018 dat er jaarlijks voor 46 miljoen dollar aan materieel wordt gestolen. Uit haar onderzoek onder 100 bouwbedrijven bleek dat ze gemiddeld twee diefstallen per jaar meemaakten, met een verlies van gemiddeld $25.900 voor gelicentieerde voertuigen en $1.600 voor gereedschap.

Wat wordt er gestolen?

In feite bijna alles met een waarde dat niet vaststaat! Hieronder ziet u een uitsplitsing van gestolen zware apparatuur in de VS. Het is duidelijk dat landbouwmachines het belangrijkste doelwit zijn voor criminelen (mogelijks omdat grote bouwwerven beter beveiligd zijn en de machines gemakkelijker te verkopen zijn?). Niettemin maken bouwmachines een aanzienlijk deel van het totaal uit.

[Bron: NER, 2016]

Hoe kan je de dieven verslaan?

Hoewel er altijd een rol zal weggelegd zijn voor traditionele beveiliging, zoals deur- en hangsloten om er twee te noemen, betekent de recente technologische vooruitgang dat digitale tools steeds vaker worden gebruikt in de bouw. Een van de meest voorkomende fouten is dat bouwbedrijven hun activa op de werf niet correct monitoren en beheren, wat leidt tot diefstal door criminelen en soms zelfs door werknemers. Maar dankzij digitalisering is dit nu veel eenvoudiger geworden.

Enkele toepassingen van digitale tools om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren zijn:

  • Trackers, zoals Bluetooth Low Energy-apparaten (BLE), monteren op waardevolle apparatuur & gereedschappen en track & trace-technologie voor voertuigen en machines.
  • Het komen en gaan van werknemers binnen een omheind gebied 24/7 monitoren met behulp van badgelezers, die tegelijkertijd hun toegangsrechten en administratieve status controleren.
  • Camerabewakingssystemen zijn een beproefde technologie, maar in het verleden waren de beelden vaak van slechte kwaliteit, wat betekent dat ze vrijwel onbruikbaar waren om criminelen te identificeren – gelukkig is dit tegenwoordig niet langer een probleem vanwege de voortgang in digitale beeldtechnologie. Deze systemen zijn duur, maar een goed surveillancenetwerk – naast andere preventieve maatregelen tegen diefstal – is altijd een goed afschrikmiddel en kan ook nuttige activiteitenverslagen opleveren in het geval er een ongeval plaatsvindt op de werf.
  • Door leveringen van materialen en apparatuur efficiënt te plannen om ervoor te zorgen dat deze onmiddellijk worden geïnventariseerd en beveiligd, zorgt u ervoor dat ze niet blijven rondslingeren waar ze een dief kunnen verleiden. Uw middelen beheren is natuurlijk ingewikkelder dan het klinkt, en daarom zijn digitale hulpmiddelen voor resourceplanning van cruciaal belang.

Gecombineerde aanpak

De toepassingen die we hierboven hebben opgesomd zijn slechts enkele voorbeelden, want er bestaan talloze andere mogelijkheden om digitale technologieën op de werf in te zetten. Hoewel sommige van deze toepassingen diefstal niet fysiek kunnen voorkomen, zullen zware apparatuur die bijvoorbeeld zijn uitgerust met een tracker waarschijnlijk wel veel mogelijke dieven afschrikken. Het is immers vaak zo dat het de minst beschermde sites zijn die worden beroofd door criminelen.

Een proactieve gecombineerde aanpak, waarbij uw fysieke beveiligingsmaatregelen worden ondersteund en versterkt door digitale tools, zal u helpen om de beveiliging van uw werven te verbeteren en uw waardevolle bouwactiva te beschermen. Onnodige verliezen vermijden en projectdeadlines naleven is zakelijk gezien verstandig in elke branche. Dit is nog meer het geval in de bouwsector waar dagelijks grote aantallen activa worden ingezet en vaak ’s nachts worden opgeslagen.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt