Hoe u de bouwkosten van een werf beter kunt inschatten

Hoe u de bouwkosten van een werf beter kunt inschatten

Een nauwkeurige, maar competitieve offerte opstellen voor een bouwproject is geen eenvoudige opgave. Het berekenen van de bouwkosten voelt soms aan als een reis naar het onbekende, vanwege de schaal van het project en de hoeveelheid arbeid, materialen en apparatuur die nodig zullen zijn, maar ook de extra complexiteit die onderaannemers met zich meebrengen. Gelukkig kunnen digitale tools dit proces aanzienlijk vereenvoudigen door de geschatte arbeids- en materiaalkosten en het tijdsbestek te berekenen. Dit is slechts één van de voordelen van digitale tools in de bouwsector.

Een onderdeel dat vaak voor problemen zorgt tijdens het opmaken van een offerte is de arbeidskost. Het is echter van cruciaal belang voor het financiële success van elk project dat deze correct wordt geschat aangezien arbeidskosten een groot deel van het totale budget uitmaken. Volgens The Construction Labor Market Analyzer moet uw arbeidskost ergens tussen de 20% en 40% van de totale kosten bedragen.

Directe en indirecte arbeidskosten

Uw arbeidskosten bestaan uit twee onderdelen: directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn bijvoorbeeld de lonen die u uitbetaald aan uw medewerkers – dit noemt men ook wel het basistarief. Indirecte kosten daarentegen zijn de kosten die buiten het uurloon van uw medewerkers vallen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, vakantiegeld, afwezigheden, feestdagen, opleidingskosten en andere voordelen.

De arbeidskost is het totaal van deze directe en indirecte kosten. Het wordt meestal berekend als een percentage:

Arbeidskost (%) = indirecte kosten / directe kosten * 100

Bovendien kan de arbeidskost uitgedrukt worden als een uurlijkse kost door het totaal van de jaarlijkse arbeidskosten te delen door het aantal uren dat een medewerker zal presteren. Bijvoorbeeld:

Een werkdag van 8 uur, 52 weken lang = 8 uur x 52 weken = 2.080 uur
20 vakantiedagen + 25 dagen voor verwachte afwezigheden (ziekte, training, enz.) = 20 dagen + 25 dagen = 45 dagen (45 dagen x 8 uur = 360 uur)
Totaal gewerkte uren = 2.080 uren – 360 uren = 1.720 uren

Indien de jaarlijkse arbeidskost bestaat uit:

Arbeidslasten = €3.000
Verzekering = €1.000
Extralegale voordelen = €2.000
Andere kosten = €3.000
Totaal jaarlijkse arbeidskosten = €3.000 + €1.000 + €2.000 + €3.000 = €9.000

Dan bedraagt de kost per uur:

Totaal jaarlijkse arbeidskosten / totaal gewerkte uren = €9.000 / 1.720 hrs = €5,23

De waarden worden meestal naar boven afgerond om een bepaalde foutenmarge in te rekenen en de berekening te vereenvoudigen. De arbeidskost die u uiteindelijk voor uw offerte zult gebruiken, moet bestaan uit de geschatte arbeidskost + de winstmarge voor uw bedrijf.

Tijd en opbrengst

De uurkost van uw werkkrachten kennen is natuurlijk slechts de helft van het probleem: u moet ook weten hoeveel arbeid er nodig zal zijn om het project te realiseren. Dit wordt vaak uitgedrukt in een tijdseenheid– zo kan het bijvoorbeeld 0,5 uur duren om een bakstenen muur van 1m2 te metsen. Een bakstenen muur van 100m2 daarentegen neemt 50 uren in beslag.

Indien het werk uitgevoerd worden door een team van 5 medewerkers, bedraagt de uitvoeringstijd 50 uur / 5 arbeiders = 10 uur.

De opbrengst geeft het aantal uitgevoerde arbeidseenheden voor een bepaalde periode aan, meestal een uur of een dag. Dit wordt gebruikt om het potentiële werkopbrengst van de arbeiders of apparatuur te berekenen en bepaalt de duur waarvoor de arbeidsmiddelen nodig zijn. De duur wordt berekend door de hoeveelheid werk te delen door de opbrengst. Bijvoorbeeld: een bakstenen muur van 50m2 wordt gebouwd volgens een opbrengst van 16m2 per dag:

Duur = hoeveelheid uit te voeren werk / opbrengst = 50m2 / 16m2 = 3,125 dagen

De eenheden en opbrengst worden geschat op basis van de ervaring die men al heeft opgedaan tijdens andere soortgelijke projecten of, wanneer dit niet mogelijk is, door onderzoek (deductie) en logisch redeneren.

Hoe digitale tools kunnen helpen om de arbeidskosten nauwkeurig te berekenen

Al deze berekeningen zijn afhankelijk van één ding: kwalitatieve gegevens. Het oude gezegde is dan ook dat je oogst wat je zaait. En dit is waar tools zoals online tijdregistratie van onschatbare waarde kunnen zijn. Dergelijke apps maken het mogelijk voor uw medewerkers om hun arbeidsuren, afwezigheden en andere relevante informatie voor de loonadministratie eenvoudig te registreren. Tijdregistratie software zorgt er niet alleen voor dat u nauwkeurigere gegevens kunt verzamelen, maar maken ook live en geïntegreerde gegevenstracking mogelijk.

Digitale urenstaten zijn direct toegankelijk via smartphones, tablets en een webplatform. Ze verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de loonadministratie en aangiftes bij de RVA. De belangrijkste functies van tijdregistratie met een mobiele app zijn:

  • Een gestroomlijnd process voor het verzamelen, verwerken, monitoren en integreren van gegevens op de werf.
  • Offline modus voor optimaal en ononderbroken gebruik on-site.
  • Een handtekeningsfunctie aangepast voor uw bestaande processen.
  • Gepersonaliseerde inhoud op basis van uw eigen loonadministratieproces.
  • Vooringevulde uren en dagen op basis van het tijdschema of de voorgaande dagen.
  • Eenvoudig toevoegen van nieuwe werknemers en kopiëren van routineactiviteiten.

Een nauwkeurige berekening van de arbeidskosten is cruciaal

Waar het hier om gaat, is dat u moeite zult hebben om competitief en winstgevend te zijn als u zich niet goed bewust bent van uw arbeidskosten – hoe kunt u dan ook een realistische offerte opmaken als u niet eens weet wat het u zelf zal kosten? Een bod uitbrengen dat uitgaat van aanzienlijk té hoge of té lage arbeidskosten, zal nooit tot iets goeds leiden. Om dit te kunnen vermijden, moet u beschikken over precieze gegevens. Online tijdregistratie kan u helpen om deze essentiële gegevens te verzamelen en ervoor zorgen dat uw bedrijf competitieve, maar toch winstgevende offertes opmaakt.

Share This