Digitale technologieën gebruiken om illegale arbeid in de bouwsector tegen te gaan

De bouw is één van de sectoren die geteisterd worden door illegale arbeidspraktijken. De impact hiervan op een bedrijf reikt ver en kan heftige financiële boetes met zich meebrengen, om maar nog te zwijgen van de reputatieschade die men oploopt. Illegale arbeid identificeren en voorkomen kan moeilijk zijn, maar het is niettemin een cruciaal onderdeel van uw dagelijkse activiteiten en het kan heel wat eenvoudiger gedaan worden met behulp van de juiste software. En dat is nog maar één voorbeeld van de voordelen die software voor bouwprojecten u kan bieden.

Wat wordt verstaan onder illegale arbeid?

In deze context verwijst illegale arbeid naar medewerkers op de werf die niet beschikken over de juiste vergunningen en opleiding om een bepaalde werkzaamheid uit te voeren. Dit beperkt zich niet tot de relevante arbeidsvoorschriften (bv. werkvergunningen, identificatie), maar gaat ook over de vereiste vaardigheden en training (bv. QHSE, werken op hoogte).

Een correcte administratie van uw medewerkers is dus essentieel om de veiligheid op de werf te garanderen. Ongevallen kunnen worden voorkomen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de relevante medewerkers over de juiste veiligheidstraining beschikken en gekwalificeerd zijn voor de opdracht.

Impact van illegale arbeid op een bedrijf

Vanwege de toenemende politieke focus op dit probleem, hebben bouwbedrijven een steeds grotere verantwoordelijkheid. In heel wat landen worden continue nieuwe voorschriften ingevoerd. Zo zag de Wet van Salvary enkele jaren geleden het daglicht in Frankrijk (2014), waarbij bouwbedrijven en projectontwikkelaars nu samen verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken door onderaannemers op hun werven.

Ook in België neemt de druk toe: ieder bouwbedrijf met een projectbudget dat groter is dan €500.000 moet nu een dagelijks verslag van de arbeiders die aanwezig zijn op de werf opstellen en indienen via Checkinatwork. De boetebedragen voor inbreuken zijn ook fors gestegen. De bedragen voor de werknemer schommelen tussen de honderden euro’s, maar voor bedrijven liggen die vele malen hoger.

Bovendien is er nog de reputatieschade die men oploopt door bijvoorbeeld ongevallen op de werf als gevolg van procedurefouten, of langdurige rechtzaken omdat men de voorschriften niet heeft nageleefd.

Het is in elk geval duidelijk dat de juridische en financiële risicos van illegale arbeid snel toenemen voor bouwbedrijven.

Moeilijkheden bij het voorkomen van illegale arbeid

Ondanks het belang ervan, is het niet eenvoudig om de illegale aanwezigheid van arbeiders op de werf te identificeren en voorkomen. Het is een lastige, tijdsrovende taak die de productiviteit van uw medewerkers aanzienlijk vermindert.

Meer specifiek is het vooral een tijdsrovende taak voor de werfleider en -beheerder. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden wanneer ze de huidige administratieve status van hun medewerkers willen nagaan, en kunnen daarom niet meteen achterhalen of een bepaalde medewerker op een bepaalde werf aanwezig mag zijn, om een bepaalde taak uit te voeren. Maar het is niettemin zijn verantwoordelijk als de arbeider illegaal aanwezig is.

En daar stopt het niet. In het hoofdkantoor kunnen administratieve bedienden ook complicaties tegenkomen wanneer ze illegale arbeid proberen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het grote volume aan papierwerk dat de verschillende werven genereren, zeker wanneer het om verschillende soorten inhoud gaat of de kwaliteit ervan verschilt (of wanneer het geregend heeft op de formulieren!). In dat geval kan het lasting zijn om een precies overzicht te verkrijgen van de status van de medewerkers op de werf, waardoor er minder snel inbreuken kunnen geïdentificeerd worden of proactief naar de werf worden gecommuniceerd om verdere problemen te voorkomen.

Onderaannemers en illegale arbeid

Onderaanneming is een vaak voorkomende praktijk in de bouwsector, en het maakt de strijd tegen illegale arbeid er helaas niet makkelijker op, want men heeft nóg minder controle over de medewerkers van onderaannemers en hun administratieve status. De uitkomst is dus nog risicovoller doordat er minder directe controle is, maar wel een grotere aanspraakbaarheid in het geval van inbreuken.

Bouwsoftware tegen illegale arbeid

Hoewel illegale arbeid vaak voorkomt in sectoren zoals de bouw, betekent dit niet dat men het daarbij moet laten. Er zijn verschillende softwareoplossingen op de markt die bouwbedrijven kunnen helpen om efficient de administratieve status van hun medewerkers te beheren en de legale aanwezigheid van iedereen op de werf te garanderen.

Op de werf

Voor de medewerkers op de werf betekent dit:

 • Een volledig overzicht van alle medewerkers, met inbegrip van informatie over:
  – Hun administratieve status (werkvergunning, enz.)
  – Trainingstatus (QHSE, enz.)
  – Vaardigheden, enz.
 • Automatische melding wanneer iemand niet geautoriseerd is en daarom de werf niet mag betreden.
 • De werfleider kan aangeven welke handelingen hij ondernomen heeft (controle, werf verlaten, veiligheidstraining, enz.)
 • Toegangscodes kunnen aangemaakt en gedeeld worden voor de werkplaats.

In het hoofdkantoor

Voor de personeelsafdeling betekent dit:

 • Efficiënt beheer van de gegevens van het personeel (en hun werknemer) dat toegang heeft tot de bouwplaats.
 • Een compleet en nauwkeurig overzicht van de administratieve status en training van alle medewerkers, interims en onderaannemers.
 • Gebruik van automatische herkenning- en validatiesystemen om het beheer van documenten te vereenvoudigen.
 • Digitaal documenten verzamelen van uw onderaannemers op een gestructureerde en optimale manier, op basis van uw werknemersprofielen, voorschriften en uw eigen interne regels.
 • De administratieve status en werftoegang van uw personeel beheren.

Onderaannemers

Voor onderaannemers betekent dit:

 • Delen van documenten op een gestructureerde en optimale manier, op basis van uw werknemersprofielen, voorschriften en interne regels van de klant.
 • Automatische meldingen in het geval van ontbrekende documenten of verlopen deadlines.
 • Automatisch delen van documenten.

Conclusie

Het probleem van illegale arbeid in de bouw is groot en heeft aanzienlijke gevolgen voor bedrijven, zowel financieel als voor hun reputatie. De verhoogde focus van wetgevers over de hele wereld betekent dat het financieel gezien logisch is om het probleem beter vroeg dan laat aan te pakken. Illegale arbeid in de bouwsector voorkomen kan moeilijk zijn, maar met de juiste digitale tool komt u al een heel eind ver.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt