Tijd- en activiteitenbeheer (TAM), het hart van human resources

Van tijdregistratie tot afwezigheidsplanning, tijd- en activiteitenbeheer, of TAB, is een essentieel onderdeel van personeelsbeheer.

Het beheersen ervan is essentieel voor elk bedrijf dat een dynamisch en innovatief HR-beleid wil voeren. Dit is wat de TAB-software van Traxxeo biedt.

Wat is tijd- en activiteitenbeheer (TAB)?

Op het gebied van HR verwijst tijd- en activiteitenbeheer, of TAB, naar de organisatie van de werktijden van het personeel, of het nu gaat om werknemers, uitzendkrachten of onderaannemers. Het valt uiteen in twee hoofdcategorieën: planning en controle.

In bedrijven wordt tijd- en activiteitenbeheer gebruikt om te bepalen hoe HR-tijd en -middelen zo goed mogelijk kunnen worden toegewezen om de vooraf gestelde doelen te bereiken.

TAB is ook een essentieel hulpmiddel voor financiële managers die belast zijn met het bewaken van de productiviteit en het bestuderen van de winstgevendheid.

Digitaal tijd- en activiteitenbeheer

Tijd- en activiteitenbeheer omvat een breed scala aan onderwerpen: het bijhouden van afwezigheden, het voorbereiden van de loonadministratie, het monitoren van veranderingen in het personeelsbestand, het berekenen van werktijden, enz. De verschillende modules voor tijd- en activiteitenbeheer van Traxxeo maken een optimale organisatie van de tijd en activiteiten van het personeel mogelijk, voor een dynamisch projectbeheer.

Beheer van werktijden

Arbeidstijdbeheer is de kern van ATM. Traxxeo biedt een complete digitale tijdmanagement suite voor bedrijven die dit in één platform willen centraliseren.

Automatiseer de berekening van overuren, extra uren, compenserende rusttijden, reiskostenvergoedingen… en voorkom menselijke fouten terwijl u uw HR- en loonteams ontlast.

Beheer afwezigheden en planningen en vergelijk geplande activiteiten eenvoudig met de werkelijk uitgevoerde activiteiten. Beheer uw werknemers, uitzendkrachten en onderaannemers in één enkele ATM-tool.

Activiteitenbeheer

Het activiteitenbeheer is een essentieel hulpmiddel voor TAB en financieel beheer, waarmee de productiviteit van het team en de winstgevendheid van het bedrijf nauwkeurig geanalyseerd kunnen worden.

Met de tijdregistratie applicatie van Traxxeo kunt u uren bijhouden per taak. Budgetten voor “verbruikte” uren worden vervolgens toegewezen aan kostenposten, die specifieke projecten of taken vertegenwoordigen. Met deze activiteitentracking kunt u de gewerkte uren per project of taak controleren om de bijbehorende budgetten te bewaken.

De gegenereerde budgetten worden vervolgens vergeleken met de verwachte budgetten en indien nodig worden er onmiddellijk corrigerende maatregelen genomen.

Digitale urenstaten

In het veld moet tijdregistratie snel zijn voor werknemers, zodat ze niet worden gehinderd in hun activiteiten. Het moet ook betrouwbaar zijn en dit is waar papieren urenstaten en Excel sheets hun beperkingen tonen.

Traxxeo biedt digitale urenstaten voor dagelijks, wekelijks, maandelijks, per persoon, per team… allemaal beschikbaar in één enkele mobiele applicatie. Ontdek eenvoudige en volledige gegevensinvoer, zelfs offline.

De validatieketen garandeert de betrouwbaarheid van de aangegeven uren, voordat de gegevens in real-time worden teruggestuurd naar het HR-platform. Overuren, reizen, lunchpakketten… krijg een actueel overzicht van werktijden en andere variabele beloningselementen.

Prikklokken

Digitale urenstaten zijn niet de enige manier om uren aan te geven met Traxxeo. De mobiele tijdregistratie applicatie kan gekoppeld worden aan een prikkloksysteem (RFID, mechanisch, QR-codelezer, etc.).

Voor kleinere locaties met beperkte tijd of voor teams die op interventie zijn, biedt Traxxeo ook een virtuele prikklok, direct in de applicatie. Dit betekent dat werknemers rechtstreeks bij hun teamleider kunnen in- en uitklokken.

De prikklokapplicatie van Traxxeo biedt een flexibel, gebruiksvriendelijk systeem dat geschikt is voor alle buitenteams.

Personeelsplanning

Personeelsplanning is een belangrijke fase in TAB. Dit is een zeer complexe fase, omdat er met veel factoren rekening moet worden gehouden, zoals de vaardigheden, accreditaties en beschikbaarheid van werknemers en de behoeften van verschillende projecten.

Traxxeo biedt gecentraliseerd beheer van de teamplanning, van de rapportagevereisten vanuit het veld tot de toewijzing van personeel, inclusief het beheer van de afwezigheidsplanning. Het planningsproces is collaboratief, wat betekent dat planningen veel reactiever kunnen worden beheerd.

Beheer van verlof en afwezigheid

Het beheren van afwezigheden is een essentiële stap bij het plannen van roosters en het opstellen van de salarisadministratie, maar het is niet altijd eenvoudig wanneer het personeel geografisch verspreid is.

Betaald verlof, werktijdverkorting, toegelaten en niet toegelaten afwezigheid, opleiding, ziekte, etc. De tool voor afwezigheidsbeheer van Traxxeo biedt een compleet overzicht van de beschikbaarheid van het personeel en flexibel afwezigheidsbeheer.

Navigeer van een dagelijks naar een wekelijks of maandelijks overzicht… en beheer eenvoudig de afwezigheden van medewerkers.

Digitaal tijd- en activiteitenbeheer, voor een beter beheer van activiteiten

In het bedrijfsleven is TAB een belangrijk instrument voor HR-management, ongeacht de sector of de grootte van de organisatie. De implementatie van een digitale oplossing voor tijd- en activiteitenbeheer maakt het mogelijk om belangrijke strategische vragen te beantwoorden:
 • Hoe kan ik mijn personeelsbeheer verbeteren?
 • Hoe tevreden zijn mijn werknemers?
 • Hoe kan ik een betrouwbare loonlijst garanderen, op tijd en voor al mijn teams?
 • Hoe productief zijn mijn onderaannemers/uitzendkrachten? 
 • Hoe kan ik de prestaties van mijn teams verbeteren en de productiviteit verhogen door ze te ontlasten van repetitieve taken?
In een notendop biedt de TAB-software van Traxxeo een flexibeler en responsiever beheer van tijd en activiteiten, voor een dynamischer HR-beleid, een betere productiviteitsbewaking en een betere ondersteuning van werknemers.

Meer weten?

Ontdek al onze hoogwaardige oplossingen voor je managers!

On-site middelen beheer

On-site middelen beheer

 • Word lid van het MyLegalDocs netwerk
 • Vereenvoudig uw CheckIn@Work
 • Controleer aanwezigheden & toegang tot de werf
 • Zorg ervoor dat uw onderaannemers zich aan de regels houden
 • Digitaliseer het ontvangstproces op de bouwplaats

Meer informatie

Materiaal beheer

Materiaal beheer

 • Eenvoudig uw materiaal ter plaatse toewijzen
 • Controleer de activiteit van uw vloot (geolocatie, volgen van gebeurtenissen, badges, snelheidsovertredingen)
 • Gegevensverwerking automatiseren (toewijzing aan locaties, CO2-belasting berekenen...)
 • Optimaliseer uw vloot (gebruiksrapporten, onderhoudsplan...)

Meer informatie