Digitale tools gebruiken om ongelukken op de bouwplaats te voorkomen

Digitale tools gebruiken om ongelukken op de bouwplaats te voorkomen

Een van de belangrijkste voordelen die de integratie van digitale tools op de werf biedt is een hogere veiligheid voor uw werknemers. Gelukkig is er de afgelopen jaren al heel wat voortgang geboekt op het gebied van de veiligheid in de bouw als gevolg van een groter bewustzijn in de sector en strengere regelgeving. Maar nu bieden digitale tools u de mogelijkheid om hierin nog verder te gaan.

Bouwplaatsen kunnen erg gevaarlijk zijn. Volgens Eurostat vond 20,6% van alle dodelijke arbeidsongevallen in de Europese Unie in 2017 plaats in de bouwsector. Overal waar u kijkt, zijn er potentieël gevaarlijke situaties – van de elektriciteitbekabeling en rijdende voertuigen tot uitglijden, struikelen en vallen van grote hoogte, om er maar een paar te noemen.

[Bron: Eurostat]

De ernst van ongevallen kan variëren van lichte verwondingen tot een sterfgeval. Afgezien van deze potentieel catastrofale menselijke kost, zijn er ook andere kosten voor het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de verloren productiviteit en aanzienlijke juridische & verzekeringskosten.

[Bron: Eurostat]

Traditionele manieren om ongevallen te verminderen

De bouwsector is er de afgelopen jaren in geslaagd om het aantal risico’s en ongevallen drastisch te verminderen. Alle bedrijven moeten op de hoogte zijn van de beste praktijken om ongevallen op de werf te voorkomen, door bijvoorbeeld veiligheidstrainingen en beschermende uitrusting te voorzien en aan risicobeoordelingen te doen. Dit kan zich zelfs uitstrekken tot minder bekende aspecten van ongevallenpreventie, zoals het verminderen van de hoeveelheid nachtwerk die plaatsvindt, het vermijden van fel zonlicht om de vermoeidheid te verminderen en werknemers stimuleren om gezond te eten.

Maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. Iedereen die al eens op een grote werf met een lang risicobeoordelingsdocument heeft moeten werken of een werkvergunningsformulier heeft moeten invullen, zal zich bewust zijn van de beperkingen van papieren formulieren. Er bestaat een enorm risico op menselijke fouten en het kan erg moeilijk & tijdrovend zijn om de gegevens te verzamelen en te analyseren. Dit is de reden waarom digitale tools zo waardevol zijn en de veiligheid op de werf naar een hoger niveau kunnen tillen.

De voordelen van digitale technologieën

Tegenwoordig worden digitale tools in allerlei sectoren ingezet om bestaande bedrijfsprocessen met pen en papier of Excel-werkbladen te vervangen om zo het beheer en de veiligheid van projecten te verbeteren. De bouw vormt daar geen uitzondering op. De voordelen van digitale technologieën t.o.v. traditionele methoden voor het verzamelen & verwerken van gegevens zijn onder meer:

  • Beter beheer van veiligheidstrainingen en bijeenkomsten. U kunt digitale werknemersprofielen aanmaken op een centraal platform die telkens worden bijgewerkt wanneer een medewerker een veiligheidstraining of bijeenkomst bijwoont. Hierdoor kunnen de HSE-manager en de HR-afdeling de administratieve status van hun personeel en ook van externe medewerkers, zoals onderaannemers, beter beheren.
  • Verbeterd crisisbeheer – bijvoorbeeld door de locatie van mobiele apparaten (GPS) te gebruiken. Wanneer alle werknemers beschikken over een smartphone, kan men de relevante personen snel en nauwkeurig informeren over de exacte locatie van een incident, wat leidt tot een snellere reactietijd.
  • Beheer het gebruik van apparatuur en gereedschappen op de werf. Het is belangrijk dat u bijhoudt welke apparatuur naar de werf wordt gebracht en wanneer deze wordt uitgeleend. Er vinden vaak diefstallen op de werf plaats en criminelen willen maar al te graag misbruik maken van eventuele gebreken in uw beveiliging. Naast het voorkomen van diefstal, kunt u ook het onderhoud van uw apparatuur eenvoudiger plannen. Dit geldt bovendien niet alleen voor de bouwplaats, want u kunt deze functionaliteit ook gebruiken om apparatuur te beheren die elders wordt opgeslagen, zoals in een magazijn.
  • Zorg ervoor dat werknemers de juiste beschermende uitrusting gebruiken voor gevaarlijke taken. Een mogelijke manier om dit af te dwingen is bijvoorbeeld door camera’s te installeren op strategische plekken, zoals bij de ingang, op een kraan of bij de afleverlocatie.

Uw reputatie beschermen

Essentieel voor het succes van elk bedrijf op de lange termijn is haar reputatie. Een slechte staat van dienst op het gebied van gezondheid en veiligheid is niet alleen financieel schadelijk voor een bedrijf, maar kan ook rampzalig zijn voor haar reputatie. Aangezien er tegenwoordig talloze digitale tools beschikbaar zijn die de veiligheid op de werf aanzienlijk kunnen verbeteren, is er een zeer sterk economisch en strategisch argument om ze te gebruiken. Digitale tools bieden een waardevolle kans die u gewoonweg niet mag missen.

Share This