De Bouwbarometer 2023

Wat zijn de uitdagingen en oplossingen voor de bouwsector? 500 bedrijven maken de balans op!

De bouwsector heeft een periode van ongeziene omwenteling en transformatie moeten doorstaan, waardoor het landschap voor de komende jaren ingrijpend is veranderd.

Wat zijn deze ingrijpende veranderingen en hoe kunnen we erop inspelen?

Traxxeo maakt de balans op met de Bouwbarometer 2023, een witboek waar wij een uitgebreid overzicht van de sector schetsen en dieper ingaan op:

➡️De ongeziene uitdagingen van de voorbije jaren (crisissen, inflatie, tekorten aan arbeidskrachten, enz.)

➡️De uitdagingen voor de toekomst (productiviteit, resource management, personeelsbehoud, enz.)

➡️De bestaande oplossingen (procesoptimalisatie, digitalisering, enz.)

De Barometer in de praktijk

Het document is gebaseerd op de bevindingen van een enquête bij meer dan 500 bouwbedrijven, uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau, en verrijkt met de getuigenissen van 8 belangrijke spelers uit onze sector en duidelijke grafieken die de geïdentificeerde trends illustreren.

In totaal zo’n veertig pagina’s die managers en professionals een duidelijk, objectief en allesomvattend beeld geven van de huidige stand van zaken binnen onze sector.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt