ERP en de bouwsector: hoe optimaliseert u uw management software?

ERP voor de bouwsector: hoe te kiezen? Hoe het te optimaliseren?
Optimaliseer uw bouw ERP en uw andere management software met bijgewerkte site gegevens.

SAP, Sage, Oracle, Cegid… voor een goed beheer van de activiteiten van de onderneming is de keuze van het juiste ERP essentieel.

Als de keuze eenmaal is gemaakt, moet men nog weten hoe deze doeltreffend op locaties kan worden ingezet. Daarvoor zijn er nu speciale mobiele toepassingen.

Ontdek wat u kan doen om een efficiënte ERP te hebben, die perfect is afgestemd op uw mobiele personeel en welke voordelen u eruit kan halen.

Profiteer van realtime field data rechtstreeks in uw ERP of andere resource management software. Bewaak arbeidskosten en productiviteit.

Wat is een ERP?

Allereerst, wat is precies een ERP? ERP staat voor “Enterprise Resource Planning”. De Franse vertaling “Progiciel de Gestion Intégré”, of BGA, wordt ook gebruikt.

Een ERP is een instrument voor het beheer van de activiteiten van de onderneming. Het maakt het mogelijk het beheer van de verschillende operationele processen van het bedrijf te centraliseren rond een unieke database.

ERP bestaat uit verschillende modules, elk gewijd aan een specifieke activiteit (financieel beheer, voorraadbeheer, verkoopbeheer, personeelsbeheer, enz.)

Door verschillende beheersfuncties in hetzelfde softwarepakket te integreren, vormt ERP een soort “ruggengraat” van het bedrijf.

Welke ERP moet ik kiezen?

De eerste stap voor optimale resultaten is het kiezen van het beste ERP voor uw bedrijf. Er is nu een breed scala van ERP op de markt: SAP, Sage, Oracle, Cegid … Hoe kiest u de beste ERP voor de behoeften van uw bedrijf?

Identificeer uw behoeften

Om te bepalen welke management software het best aan uw verwachtingen beantwoordt, moet u nagaan welke de belangrijkste functionaliteiten zijn die u nodig heeft en welke bijkomstig zijn: voorraadbeheer, boekhouding, loonadministratie, enz.

…en uw bedrijfsprofiel

Naast de sector waarin u actief bent, moet u ook rekening houden met de omvang van uw onderneming. Sommige beheersoftware is beter geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen, terwijl andere is ontworpen om de activiteiten van grotere groepen te beheren.

De uiteindelijke keuze: behoeften VS budget

Tot slot, tussen algemene of gespecialiseerde ERP, betaald, gratis, SaaS of open source… de keuze zal evenveel afhangen van uw behoeften als van uw budget. Het zal u niet verbazen dat gratis of goedkope oplossingen een beperktere functionaliteit bieden.

Bouw: hoe optimaliseert u het gebruik van uw ERP?

Het kiezen van de beste ERP is één ding. In staat zijn om het efficiënt in te zetten is een andere. Laten we eens nagaan wat de specifieke moeilijkheden zijn bij het inzetten van een ERP voor mobiele werknemers in de bouwsector en hoe ze kunnen worden omzeild.

Data, de brandstof van uw ERP

Hoewel ERP de ruggengraat van uw bedrijf is, kan het niet alleen functioneren. Hoe krachtig de software ook is, alle software moet worden gevoed met ruw materiaal: gegevens.

Gegevens zijn de “brandstof” van uw ERP. Zonder dat is de beste software niets. Om optimaal te kunnen functioneren, heeft ERP kwaliteitsbrandstof nodig: rijke, betrouwbare en actuele gegevens.

Gegevens die moeilijk te verzamelen zijn in de bouwsector

In de bouwsector zijn terreingegevens moeilijk te verzamelen. Het merendeel van het personeel werkt op het terrein.

Om efficiënt gegevens te verzamelen (uren, activiteiten, enz.) van deze mobiele arbeidskrachten, zijn er nu oplossingen die veel efficiënter zijn dan papier of Excel.

Een mobiele applicatie geïntegreerd met uw ERP, de oplossing?

De Digital Timesheets™-toepassing is een hulpmiddel voor het verzamelen van activiteiten, speciaal voor de bouwsector. De gegevens die in de mobiele applicatie worden ingevoerd, zijn rechtstreeks beschikbaar in uw ERP-software.

Stroomopwaarts wordt essentiële informatie geïntegreerd in de mobiele applicatie. De kostenstructuur, of Work Breakdown Structure (WBS), is dus rechtstreeks beschikbaar in de toepassing.

Deze kostenstructuur omvat alle bouwcodes en de verschillende fasen, taken en activiteiten waaruit elk project bestaat.

De ingevoerde gegevens worden rechtstreeks gekoppeld aan de juiste site, de juiste fase, enz. en worden gevalideerd en foutloos teruggestuurd naar uw ERP-systeem.

Digital Timesheet integreert met uw ERP en andere bouw management software, voor een betere productiviteit op de bouwplaats en een betere kostenbewaking.

Wat zijn de voordelen van een geoptimaliseerd ERP?

Het hebben van een efficiënt ERP-systeem dat gevoed wordt door betrouwbare gegevens heeft vele voordelen.

Nauwkeurig toezicht op de arbeidskosten

De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld het nauwkeurig bijhouden van de arbeidskosten.

Met Digital Timesheets™ hebben controllers een real-time overzicht van de verbruikte uren. En dit voor elk project, maar ook voor elke fase, activiteit of specifieke taak.

De mogelijkheid om verbruikte uren op elk moment te vergelijken met gebudgetteerde uren maakt een uiterst responsieve financiële monitoring mogelijk, om budgetoverschrijdingen te voorkomen.

Een nauwkeurig overzicht van de gewerkte uren garandeert ook dat de gefactureerde uren van uitzendkrachten en onderaannemers overeenstemmen met de realiteit op het terrein.

Optimaal beheer van de site

Als het bedrijf een schip is, is uw ERP het stuurinstrument. Het stelt u in staat om op koers te blijven, om ervoor te zorgen dat u uw doelstellingen dag na dag, jaar na jaar haalt.


Rapportage is daarbij een essentieel hulpmiddel. Belangrijke informatie kan worden gepresenteerd in de vorm van dashboards, zodat u al uw statistieken in één oogopslag kan zien.

Dankzij de betrouwbare gegevens die door de Digital Timesheets™-toepassing worden verzameld, kan u met deze rapporten onmiddellijk de gebieden aanpakken die voor verbetering vatbaar zijn. Dit kan zijn: productiviteit bij een bepaalde activiteit, nauwkeurigheid van offertes, door uitzendkrachten gefactureerde uren, naleving van schema’s, enz.

Een aanzienlijke tijdsbesparing

ERP is een beheersoftware die gemaakt is om te communiceren met zijn omgeving. Het principe zelf van deze software is het centraliseren van het beheer van activiteiten rond een gemeenschappelijke database. De integratie van ERP met de oplossing voor het verzamelen van terreingegevens Digital Timesheets™ gaat in die richting: gegevens worden slechts één keer ingevoerd, aan de bron.

ERP en de softwareoplossingen die daarrond graven, kunnen veel processen automatiseren of de administratieve last aanzienlijk verminderen.

Op het terrein of op kantoor worden de activiteiten tot in detail gevolgd en gecontroleerd, terwijl de werktijd wordt besteed aan activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.

Verwante voordelen

Naast de voordelen die rechtstreeks verband houden met betere ERP-prestaties, genereert het vastleggen van tijd en activiteiten met Digital Timesheets™ ook belangrijke voordelen op het gebied van HR-beheer, loonadministratie of zelfs verrijking van het BIM-model.

Hoe optimaliseert u morgen de prestaties van uw ERP?

Hoe zet u een tool voor activiteitenverzameling in voor uw werknemers? Hoe zorg je voor adoptie? Hoe snel kan u een rendement op uw investering verwachten?

Onze experten zullen met plezier uw vragen beantwoorden en uw uitdagingen bespreken om u de meest geschikte oplossing te bieden.

Neem nu contact met ons op en laten we er over praten:

In deze gids: hoe implementeert u een oplossing voor tijd- en activiteitenbeheer in de bouwsector? Optimaliseer uw ERP- en andere beheersoftware door een oplossing voor tijd- en activiteitenbeheer te implementeren.
Share This