Hoe het HR-management van mobiele werknemers verzekeren: de rol van de digitale prikklok

Digital Timesheets, de tijd- en aanwezigheidsregistratie oplossing voor de bouwsector

Om het beheer van uw human resources te verbeteren, hebt u gekozen voor een van de meest verspreide HR-software op de markt. Toch worstelt u om een rendement op uw investering te behalen. Waarom en hoe zijn digitale timesheets het instrument dat u mist voor een efficiënt beheer van uw mobiele werknemers?

De afstand tussen bouwplaats en kantoor overbruggen

De bouwsector heeft geleidelijk aan zijn digitale omslag ingezet. Stap voor stap wordt in kantoren gebruik gemaakt van krachtige HR-, loonlijst-, financiële en andere software. Bedrijven hebben echter moeite om een optimaal rendement op hun investeringen te behalen. De reden? Het gebrek aan relevante gegevens van bouwplaatsen. U mag dan wel de krachtigste software hebben. Maar als u geen kwalitatieve gegevens als input levert, kan u ook geen overtuigende resultaten verwachten bij de output.

Maar het verzamelen van nauwkeurige gegevens vormt nu net de grote uitdaging voor bouwbedrijven. Met mobiele werknemers, met meerdere administratieve statussen, die zich bezighouden met verschillende taken en verschillende bouwplaatsen gedurende dezelfde dag… is het veel moeilijker om hun activiteiten bij te houden dan die van werknemers, die om 9 uur op kantoor aankomen en 8.30 uur later weer vertrekken.

Het meten van de activiteiten van werknemers: waarom werken standaardoplossingen niet? 

In veel bouwbedrijven worden de uren nog steeds bijgehouden met behulp van voorgedrukte papieren bladen of Excel-bestanden. Wanneer sommige bedrijven proberen een digitaal proces op te zetten, stuiten zij op de beperkingen van “algemene” oplossingen (soms opgenomen in HR-software). Maar waarom zijn deze oplossingen ontoereikend en waar moeten we ons dan toe wenden?

Mobiele werknemers

Zoals we eerder vertelden, is de bouwsector een zeer mobiele bedrijfstak. Bovendien is het personeelsbestand niet alleen nomadisch, maar ook zeer gevarieerd. Het gebruik van verschillende tijdelijke arbeidskrachten en onderaannemers is gemeengoed. Tenslotte vloeit de moeilijkheid ook voort uit de grote verscheidenheid van de door de werknemers verrichte taken. In de bouwsector werk je niet op één plaats. Zelfs als u maar aan één project werkt, toch bestaat het uit veel verschillende fasen, activiteiten of taken. Om het loon of de kosten te kunnen berekenen, moeten het aantal en de aard van de door elke persoon gewerkte uren nauwkeurig worden bijgehouden. Dit alles rekening houdend met overuren, nachtelijke uren, ongeplande afwezigheden wegens slecht weer, enz. Het meten van de activiteiten van mobiele werknemers is even cruciaal als complex. 

Op zoek naar eenvoudige en snelle oplossingen

Terwijl de meeste HR-managers over performante software met aangename interfaces beschikken, is de situatie op de bouwplaatsen soms heel anders. Enerzijds verspillen papieren werkuurbriefjes kostbare tijd voor ploegbazen en voormannen. Hetzelfde geldt voor de invoer in Excel-bestanden. Deze oplossingen zijn tijdrovend, inefficiënt en vaak vatbaar voor fouten. Anderzijds zijn standaard digitale oplossingen niet geschikt. Als gevolg daarvan worden zij op bouwplaatsen zeer slecht toegepast. Werknemers willen een oplossing die snel, efficiënt en gemakkelijk te gebruiken is. Is dit niet het geval, dan zullen ze de oplossing afwijzen, ongeacht hoe goed die is.

Alle software moet ontworpen zijn voor de gebruiker.
 
Werknemers willen een snelle, efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing.

Welke oplossing te kiezen?

Om te worden gebruikt, dient alle software te worden ontworpen volgens de behoeften van de gebruikers. Zoals wij eerder zagen, zijn de behoeften van een bouwbedrijf uiterst specifiek. Daarom is het interessant een beroep te doen op een in de bouwsector gespecialiseerde software-uitgever, die u een aangepaste oplossing kan bieden die aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Een oplossing ontworpen voor de bouwsector, wat betekent dat concreet?

Binnen haar resource management platform heeft Traxxeo een gespecialiseerde mobiele applicatie ontwikkeld: Digital Timesheets. Deze oplossing is ontworpen voor de bouwsector door:

  • De integratie van de kostenstructuur van de onderneming:
    De verschillende bouwplaatscodes zijn in de toepassing geïntegreerd, evenals het gewenste detailleringsniveau (project, fase, taak, enz.). Dit geeft een duidelijk beeld van de gewerkte uren voor elke gespecificeerde code.
  • De integratie van bedrijfsregels
    Bedrijfsregels die specifiek zijn voor het bedrijf, worden in de toepassing geïntegreerd. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om waarschuwingen te genereren wanneer de maximaal toegestane uren worden overschreden, of om op eenvoudige wijze rekening te houden met nachtelijke uren.

Haar functionaliteiten ontworpen voor het terrein:
Met zijn offline werking, intelligente voorinvulling en gebruiksvriendelijke interface is de mobiele applicatie Digital Timesheets ontworpen met werknemers in gedachten. Dit maakt een optimale adoptie op het terrein mogelijk.

Een oplossing die is aangepast aan de bouwsector integreert uw kostenstructuur en bedrijfsregels, en beschikt tegelijk over functionaliteiten die zijn ontworpen voor het terrein.

Zodra de informatie is verzameld en verwerkt, wordt ze op een gestructureerde manier geïntegreerd in uw digitale omgeving: ERP, loonsoftware, software voor financiële opvolging, enz. Iedereen heeft toegang tot nauwkeurige en recente gegevens. Voor HR-managers betekent dit met name:

  • Nauwkeurige en recente gegevens over de activiteiten van de werknemers;
  • Gestructureerde informatie geïntegreerd in hun software, volgens hun eigen regels;
  • Automatische waarschuwingen in geval van anomalieën;
  • Een gecentraliseerd overzicht van alle beschikbare informatie.

Efficiënt HR-beheer van uw mobiele werknemers vanaf vandaag

In de reeks beheersinstrumenten die Traxxeo aanbiedt, is de digitale prikklok een van de snelst te implementeren. Van de personalisering van de Digital Timesheets applicatie tot de opleiding van uw medewerkers, de Traxxeo teams begeleiden u tijdens alle fasen van de implementatie en gedurende de gehele looptijd van het project.  Onze teams staan ook ter beschikking voor een persoonlijke demonstratie van onze oplossingen. Indien u uw processen wenst te stroomlijnen en de productiviteit ter plaatse wenst te verhogen, neem dan contact met ons op.

Share This