Tijd- en activiteitenregistratie in de bouwsector: waarom kiezen voor een geïntegreerd tijdregistratiesysteem

Met een geïntegreerde software voor tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie kunnen bouwbedrijven hun tijdregistratieprocessen stroomlijnen en hun concurrentievermogen verbeteren door productiviteitsverhoging en kostenverlaging.

Bij het overwegen van een tijdregistratie- en aanwezigheidsoplossing voor een bouwbedrijf zijn er verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Voldoet de oplossing aan uw behoeften? Aan de andere kant, is het goed geschikt voor het terrein? Voor een efficiënte registratie van tijd en activiteiten is het belangrijk een oplossing te zoeken die zowel terreinspecifiek is als geïntegreerd met uw bedrijfssoftware.

Registratie van activiteiten in de bouwsector: behoefte aan structuur

De bouwsector en aanverwante diensten vereisen mobiele arbeidskrachten die op een groot aantal locaties werken. Dit personeelsbestand is ook gevarieerd. Het gebruik van tijdelijke arbeidskrachten of onderaannemers is hierbij gebruikelijk.

Bovendien moeten de werknemers, bijvoorbeeld tijdens de bouw van een gebouw, de uren registreren die zij aan de verschillende fasen, taken, activiteiten, enz. besteden. Dit alles terwijl rekening wordt gehouden met overwerk, nachtwerk, weekendwerk, enz. of onverwachte afwezigheden. Een efficiënte tijdregistratie kan een echte uitdaging worden.

De uitdaging bestaat erin de activiteiten op een gestructureerde manier te verzamelen. Daartoe is het van essentieel belang dat vanuit het terrein toegang kan worden verkregen tot alle reeds in de beheersoftware aanwezige structuur en informatie. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • De kostenstructuur van projecten (bouwplaatscode, verdeling in fasen, activiteiten, enz.).
 • De personeelsbewaarplaats, de bewaarplaats van uitzendkrachten, enz.
 • De beheersregels die van toepassing zijn op de verschillende werknemersprofielen
 • De verschillende bestaande tijdregimes
 • Enz.

De invoer kan dan gebeuren in een vooraf bepaald kader, waar het onder meer mogelijk is de overeenkomstige bouwplaats- en tijdcode te selecteren uit een drop-down-lijst. De in het veld ingevoerde informatie wordt vervolgens op gedetailleerde en gestructureerde wijze teruggestuurd, naar gelang van de behoeften van elke dienst.

Vastleggen van activiteiten met een geïntegreerde oplossing: 3 voorbeelden van toegevoegde waarde

Wat betekent “een geïntegreerde digitale oplossing”? Het houdt in dat de oplossing, in dit geval de tijdregistratieoplossing, in staat zal zijn te communiceren met de verschillende bestaande software (ERP, HRIS, loonlijstsoftware, enz.). Dit wordt mogelijk gemaakt door een stroomopwaartse integratie, die wordt uitgevoerd door de uitgever van de tijdregistratieoplossing. 

Het verzamelen van de uren van werknemers met een geïntegreerde digitale oplossing heeft veel voordelen. Hier vindt u 3 voordelen met een hoge toegevoegde waarde.

1 . Nauwkeurig toezicht op prestaties en tijdbudgetten

De integratie van de kostenstructuur van een ERP-systeem met de oplossing voor gegevensinvoer maakt een uiterst nauwkeurige registratie van de activiteiten mogelijk. Door een beeld te krijgen van de verbruikte uren per project, per fase, per taak, enz. kan de voortgang van het urenbudget optimaal worden bewaakt.

Met realtime informatie kan u tijdig vaststellen of het urenbudget dat aan een bepaalde werf, taak, activiteit enz. is toegewezen, is overschreden. Het toezicht op de financiën en de prestaties is nauwkeuriger en het reactievermogen is verbeterd.

De tijdregistratie verloopt snel en onder toezicht.
De gewerkte uren worden op gestructureerde wijze rechtstreeks naar de beheersoftware overgebracht.

2. Nauwkeurige informatie voor loonlijst en HR-beheer

De informatie in HR-software is bijzonder rijk en de integratie ervan in een oplossing voor gegevensinvoer maakt zowel een gecontroleerde als een snelle tijdregistratie mogelijk. Personeelsreferenties (en tijdelijk personeel, onderaannemers, enz.), beheersregels, tijdschema’s, tijdcodes, validatieregels, enz., alle nodige informatie is geïntegreerd om een gemakkelijke en intuïtieve tijdregistratie mogelijk te maken.

Payroll managers beschikken over nauwkeurige, actuele en gestructureerde gegevens. De werkdruk aan het eind van de maand wordt sterk verminderd, terwijl de werknemers verzekerd zijn van een billijk loon.

3. Een verzameling van uren per object van het BIM-model

Voor BIM-beheerders maakt de gestructureerde registratie van de gewerkte uren via een geïntegreerde oplossing het mogelijk om een voortgangsverslag te verkrijgen over de verbruikte uren per BIM-object.

Met de versnelde ontwikkeling van digitale innovaties in de bouwsector wordt het van essentieel belang dat al deze oplossingen met elkaar kunnen communiceren, om zo een digitaal ecosysteem van alle beschikbare informatie op te bouwen.

Hoe werkt tijdregistratie met een digitale oplossing?

Om zich aan elk type veldconfiguratie aan te passen, biedt een optimale digitale oplossing verschillende oogstmethodes:

 • Een mobiele applicatie, op smartphone en tablet, voor declaratieve tijdsinvoer in een intuïtieve interface; 
 • Een tijdregistratiesysteem op smartphone, met RFID-tags en QR-codes;
 • Een tijdregistratiesysteem op geolocatiemachines.

Vanuit de mobiele interface voeren werknemers gemakkelijk hun uren in een vooraf bepaald kader in.

Bovendien moet de invoeroplossing zich dankzij een hoge mate van configureerbaarheid kunnen aanpassen aan een grote verscheidenheid van processen:

 • Verschillende check-in interfaces (per persoon/team, dag/week, object/project, enz.) aangepast aan mobiliteit;
 • Aanpasbare validatieprocessen;
 • Een hoog personalisatieniveau dankzij talrijke configuratiemogelijkheden (entiteiten, groepen, rollen, tijdcodes, parameters, toegankelijke en gestructureerde activiteitenlijsten, kostenstructuren, BIM-objecten, …).

Een oplossing voor tijdregistratie en activiteitenregistratie voor de bouwsector moet daarom geïntegreerd, intuïtief en in hoge mate configureerbaar zijn. 


Traxxeo is een software uitgever gespecialiseerd in het beheer van menselijke en materiële middelen, voor bouw- en aanverwante dienstverlenende bedrijven. U wenst een beroep te doen op een gespecialiseerde digitale oplossing? Laten we eens kijken hoe we samen kunnen werken aan het succes van uw project.

Share This