De kracht van digitale aanwezigheidscontrole om de veiligheid te handhaven

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de bouwsector. Maar stilaan beginnen we te zien dat sommige landen hun lockdown beginnen op te heffen. Over de komende weken zullen de activiteiten op steeds meer werven opnieuw hervat worden. Als onderdeel van dit geleidelijke herstel kan digitale aanwezigheidscontrole helpen om de toekomstige naleving van de regelgeving na te leven.

Op het moment van schrijven is het duidelijk dat sommige landen bepaalde bouwplaatsen ofwel heropenen of overwegen te heropenen die eerder gesloten waren vanwege de COVID-19-pandemie. Zo mogen de arbeiders in Spanje bijvoorbeeld opnieuw aan de slag en is er een gelijkaardig verhaal uit het Verenigd Koninkrijk.

Maar de weg naar de normale gang van zaken zal niet eenvoudig zijn. Volgens Cécile Gruat-Laforme, voorzitter van de bouwsector in de Franse departementen Drôme – Ardèche, hoopten 70% van de bedrijven enkele bouwplaatsen te hebben heropend tegen het midden van april 2020, maar desondanks slaagde 50% er niet in om één werf te heropenen, 12% slaagde er in om slechts 20%-25% van zijn activiteiten te hervatten en slechts 2% van de bedrijven was volledig operationeel.

Uitdagingen in de komende periode

De bouwsector staat voor heel wat verschillende uitdagingen in de komende maanden, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Organiseren van een gefaseerde herintroductie van medewerkers op de werf zodat ze niet allemaal tegelijk terugkeren, wat tot problemen kan leiden.
  • Ervoor zorgen dat de bouwplaats voldoet aan alle nieuwe interne & externe voorschriften, met name rond de veiligheid en beveiliging.
  • Werknemers beter dan ooit coördineren om verspreiding van virussen te voorkomen.
  • Werfleiders helpen om hun projecten vanop afstand te leiden.
  • Problemen aanpakken bij het toepassen & afdwingen van nieuwe procedures.
  • De snelle rapportage van alle gevallen van COVID-19 mogelijk maken om snel te kunnen handelen.

Het heropenen van deze bouwplaatsen terwijl het virus nog steeds rondgaat, gaat niet zonder heel wat zorgen. Maar in plaats van alleen rekening te houden met problemen zoals het garanderen van een veilige werkafstand, het verstrekken van (soms schaarse) gezichtsmaskers of het herstel van prioritaire regio’s en ontwikkelingen, is het ook belangrijk vooruit te plannen om nieuwe manieren van werken te ontdekken met de nieuwe regelgeving die waarschijnlijk zal worden opgelegd.

Daarom is dit een goed moment om uw personeel te organiseren en aan te passen om nog slimmer te gaan werken dan voorheen en om volledige transparantie te hebben over wat er werkelijk op uw bouwplaatsen plaatsvindt. Digitale aanwezigheidscontrole kan hierbij een waardevol hulpmiddel zijn voor het beheer van de werf en ook voor het hoofdkantoor.

Aanwezigheidscontroleapp

Hier bij TRAXXEO zijn we er vast van overtuigd dat er enorme ruimte is voor de digitalisering van bouwplaatsen om een revolutie teweeg te brengen van de gevestigde werkwijzen – ontdek bijvoorbeeld “Hoe u digitalisering kunt gebruiken om uw middelen op de werf te optimaliseren” en “Nieuwe digitale trends voor het beheer van de productiviteit in de bouw”.

Met TRAXXEO’s app voor aanwezigheidscontrole kunt u de accreditaties, gezondheids- en veiligheidstrainingen en alle benodigde documentatie van medewerkers en onderaannemers beheren om hun administratieve naleving te garanderen. Hierdoor kunt u:

  • De aanwezigheid & naleving van werknemers en onderaannemers controleren;
  • Bidirectionele synchronisatie van de benodigde gegevens met de sociale zekerheidsdienst;
  • Data beschikbaar stellen via een smartphone of tablet voor werfleiders;
  • Zorgen voor 100% compatibiliteit met alle bestaande badgesystemen en CheckIn@Work-oplossingen.

Dit soort technologie biedt een uitzonderlijke kans die door steeds meer bedrijven in alle sectoren van de economie wordt benut. De digitalisering van voorheen tijdrovende en inefficiënte processen vindt zijn weg naar bijna elk aspect van het woon- en werkleven, en de bouwsector vormt hier zeker geen uitzondering op.

Samen staan we sterker

De afgelopen maanden waren erg moeilijk voor de bouwsector, en dat zal zeker nog zo zijn in de nabije toekomst. Maar deze periode kan ook worden gezien als een goed moment om te innoveren en nieuwe manieren te ontwikkelen om samen te werken.

“Wij alleen kunnen onze bouwplaatsen niet heropenen voor zover we afhankelijk zijn van vele andere actoren: projectontwikkelaars, leveranciers, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, studiebureau’s en engineering… Afstemming op niveau van de departementen is daarom essentieel.”

Bruno Cavagné, voorzitter van de Nationale Federatie van Openbare Werken in Frankrijk

Sinds het begin van deze crisis zijn er – en deze zullen er blijven – veel nieuwe uitdagingen voor het herstel van de economische en sociale activiteiten van onze sector & samenleving. Maar bij TRAXXEO zijn we ervan overtuigd dat de crisis samen moet worden bestreden. Door bestaande systemen beter te integreren met behulp van digitale oplossingen zoals aanwezigheidscontrole, zullen we erin slagen om niet opnieuw terug te vallen in ineffectieve of inefficiënte gewoonten en in plaats daarvan zullen we op de lange termijn nog sterker naar voren komen.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt