Nieuwe digitale trends om de productiviteit in de bouwsector te vergroten

Les nouvelles tendances numériques pour la gestion de la productivité en construction

Er is niets zo krachtig als technologie wanneer het aankomt op het revolutioneren van praktijken op de werkvloer. De shift van conventionele methoden – zoals papieren rapportage, Excel-werkbladen en telefoontjes – vindt momenteel plaats in allerlei verschillende industrieën, en de bouwsector vormt daar geen uitzondering op. De toepassing van technologie op de werf heeft het potentieel om de bestaande werkwijzen op het gebied van bouwplanning en kostenbewaking veel efficiënter te maken, en kan énorme voordelen opleveren, zowel op de bouwplaats als in het hoofdkantoor.

Bouwkostenbeheer omvat het schatten en bewaken van de kosten om de winstgevendheid van een project te garanderen. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat het project binnen budget blijft en tegelijkertijd voldoet aan de vereiste criteria m.b.t. de scope, kwaliteit en prestaties. De kostenbeheerder is verantwoordelijk voor het plannen, ontwikkelen, beheersen en voorspellen van het budget van een project en vormt duidelijk de sleutel tot de hele operatie.

Vervang papieren of Excel-werkbladen om de gewerkte uren op de werf te registeren

De kostenrapportage vormt ongeacht het project een van de belangrijkste deliverables van de kostenbeheerder en een essentieel onderdeel om ervoor te zorgen dat de kosten binnen budget blijven. Deze rapportage omvat aspecten zoals de gewerkte uren door arbeiders, orders, voertuigkilometrage en het onderhoud van machines & installaties.

Traditioneel kostenbeheer kan problematisch zijn

De belangrijkste uitdagingen voor de kostenbeheerder zijn on-site monitoring en beheer van middelen, zoals het personeelsbestand, de levering van materialen en het machinepark. Traditionele methoden om deze te beheren omvatten papieren rapportage – met alle bijbehorende problemen zoals onleesbaarheid, menselijke fouten, tijdrovend, enz. – Excel-werkbladen en talloze vergaderingen en telefoontjes om vragen op te lossen en informatie met stakeholders te delen. Iedereen die op de bouwplaats met deze systemen heeft gewerkt, is zich ongetwijfeld bewust van de nadelen.

Volgens het ICE is “het gebrekkig gebruik van digitale technologieën in de bouw uitgebreid gedocumenteerd en kan deze worden gezien als een belangrijke reden voor het lagere productiviteitsniveau.”

Het goede nieuws is echter dat het nu mogelijk is om uw gegevens efficiënter en in een gestructureerde manier te beheren dankzij de digitalisering van on-site monitoring.

De digitale route op

Door gebruik te maken van elektronische rapportage (bv. smartphones, tablets), telematica en geautomatiseerde gegevensanalyse en -rapportage kan men waardevolle gegevens verzamelen en deze veel efficiënter beheren. De digitalisering van uw gegevensbeheerprocessen brengt veel voordelen met zich mee, zoals:

  • De gegevens op de werf kunnen sneller en vaker worden verzameld, bijvoorbeeld dagelijks in plaats van maandelijks.
  • Er worden minder onnauwkeurigheden ingevoerd door menselijke fouten die vaak ontstaan wanneer gegevens van persoon tot persoon worden doorgegeven. Traditionele papieren rapporten kunnen ook worden beschadigd (bijvoorbeeld bij slecht weer) of verloren gaan ter plaatse, en Excel-werkbladen zijn soms gemakkelijk te corrumperen.
  • Men kan de kosten een extra niveau lager opvolgen zoals een budget van één arbeider per werkstation in te stellen.

Deze quasi realtime-informatie maakt een veel proactiever besluitvormingsproces mogelijk. Verschillende teams zullen hier de vruchten van rapen – van de werfopzichters tot de HR- en financiële afdelingen – bijvoorbeeld:

  • Digitale urenstaten via de mobiele app bieden werfopzichters directe toegang tot de gewerkte uren per dag, week of maand per arbeider.
  • Dagelijkse gegevens verbeteren de responsiviteit van de kostenbewaking: bv. de financiële afdeling heeft onmiddellijke toegang tot de gewerkte uren per medewerker en per opdracht – schattingen zijn nauwkeuriger vanwege de kwaliteit van de geanalyseerde gegevens.
  • Er kan een geautomatiseerd loonadministratiesysteem worden opgezet, waarbij informatie aan de bron wordt verzameld en direct beschikbaar is voor het financiële en HR-team.

Evolutie is onvermijdbaar

Het is onvermijdelijk dat aspecten van ons leven veranderen en evolueren. De bouwsector vormt hier geen uitzondering op, maar gelukkig bevindt deze zich in een ideale positie om te profiteren van de verhoogde productiviteit die de implementatie van digitale technologieën kan teweeg brengen. De mogelijkheden om winsten op het gebied van kostenbeheersing, project- en risicobeheer te realiseren, zijn aanzienlijk.

Vervang papieren of Excel-werkbladen om de gewerkte uren op de werf te registeren

Hier bij Traxxeo hebben we reeds bedrijven zoals ENGIE, Veolia, BESIX en CFE geholpen om het voortouw te nemen bij de implementatie van onze digitale oplossingen om operationele gegevens te verzamelen, én we verwachten dat meer bouwbedrijven spoedig dit voorbeeld zullen volgen.

Neem contact met ons op indien u wilt ontdekken hoe we uw bouwplaats kunnen revolutioneren en ervoor kunnen zorgen dat uw kostenbeheer klaar is voor de toekomst.

Share This