Uw middelen op de werf optimaliseren via digitalisering

Uw middelen op de werf  optimaliseren via digitalisering

Introductie van het algemene probleem

Het is algemeen bekend dat er in de bouwsector nog veel gedigitaliseerd kan worden. De onderstaande grafiek laat zien dat, wat interne processen betreft, slechts 3% van de 28% van de bedrijven volledig digitale processen gebruikt. Dit cijfer is de laatste jaren sterk toegenomen.

Introduction Of The General Problem traxxeo

Andere bedrijven maken nog steeds gebruik van papieren documenten, PDF-bestanden, Excel-spreadsheets, … wat tot veel problemen kan leiden. De essentiële gegevens van op de werf worden bijvoorbeeld opgeslagen in een star en statisch formaat, wat leidt tot menselijke fouten en de interpretatie ervan op verschillende niveaus bemoeilijkt. Alle noodzakelijke follow-ups zijn tijdrovend en ineffectief, of vinden soms niet eens plaats.

Bouwbedrijven gebruiken inherent veel middelen en de bijbehorende planning is altijd een uitdaging vanwege het feit dat er meestal op verschillende bouwplaatsen wordt gewerkt en de evolutie van de benodigde middelen tijdens een project. De soorten middelen die gewoonlijk worden gebruikt, zijn personeel, machines, voertuigen en gereedschappen. Het vinden van strategieën en software om deze optimaal te beheren is essentieel om transparantie over gebruik, toewijzing en kosten te creëren, maar ook om knelpunten tijdens een project te voorkomen.

5 stappen om de productiviteit tijdens de bouwfase te verhogen

5 Steps To Increase Construction Phase Performance TRAXXEO

Deze essentiële fasen moeten perfect worden beheerd om het budget te beheersen.

1. Planning van werkmiddelen

Bouwbedrijven gebruiken inherent veel middelen en de bijbehorende planning is altijd een uitdaging vanwege het feit dat er meestal op verschillende bouwplaatsen wordt gewerkt en de evolutie van de benodigde middelen tijdens een project. De soorten middelen die gewoonlijk worden gebruikt, zijn personeel, machines, voertuigen en gereedschappen. Het vinden van strategieën en software om deze optimaal te beheren is essentieel om transparantie over gebruik, toewijzing en kosten te creëren, maar ook om knelpunten tijdens een project te voorkomen.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt