De 4 verschuivingen in de bouw software-industrie. En hoe ervan te profiteren

De 4 verschuivingen in de bouw software-industrie.

De investeringen in de bouwsoftware-industrie zijn de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, toont management consultancybureau McKinsey aan. Ondertussen kiezen bouwbedrijven steeds vaker voor geïntegreerde softwareplatforms, die beter presteren dan geïsoleerde oplossingen. Dit heeft te maken met 4 belangrijke verschuivingen die de markt voor bouwsoftware een nieuwe vorm geven.

Investeringen in bouwtechnologie zijn de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

De bouwsector werd lange tijd gekenmerkt door een lage graad van digitalisering. Toen werden de eerste oplossingen gemaakt om zeer specifieke problemen op te lossen, voor specifieke stakeholders: betere kostenanalyse voor de financiële afdeling, betere terreininformatie voor payroll managers, enz. Verre van deze gefragmenteerde en silogewijze manier van werken, zijn geïntegreerde softwareplatforms in opkomst, die bouwbedrijven in staat stellen te profiteren van de vele verschuivingen die de bouwsoftware-industrie doormaakt.

De 4 verschuivingen in de bouwsoftware-industrie

Hier zijn de 4 verschuivingen samengevat, uitgelicht door Paul Wilkinson op AEC TechTV.

1.  De opkomst van Cloud- en SaaS-applicaties

De afgelopen 20 jaar is het gebruik van Cloud- en SaaS-applicaties (software as a service) sterk toegenomen. Dit maakt intelligent documentbeheer mogelijk, bijvoorbeeld binnen en buiten een bouwbedrijf.

Bovendien profiteren de klanten van SaaS-bedrijven van krachtige oplossingen zonder de aan hosting verbonden risico’s of de kosten van softwareontwikkeling en -installatie. Dat maakt die oplossingen goedkoper en gemakkelijker uit te rollen.

2.  De sterke vraag naar mobiele oplossingen

Smartphone- en tabletoplossingen zijn in opmars, aangezien de behoefte aan mobiele oplossingen sterk toeneemt. Bouwbedrijven hebben te kennen gegeven dat zij behoefte hebben aan praktische en mobiele oplossingen voor het vastleggen, raadplegen, delen, bewerken of rapporteren van een brede waaier aan informatieprocessen.

De opkomst van smartphones en tablets heeft de behoefte aan mobiele oplossingen versterkt

Dit beantwoordde ook aan de behoefte aan betere informatie-uitwisseling tussen terrein en kantoor. Bedrijven investeren steeds meer in mobiele tijdregistratiesystemen. Ook de investeringen in toepassingen voor aanwezigheidscontrole nemen toe, aangezien de aanwezigheidsregistratie van werknemers op het terrein in steeds meer landen wettelijk verplicht wordt.

3.  Het BIM model en aanverwante technologieën

De toenemende ontwikkeling en toepassing van BIM (Business Information Modeling) en aanverwante technologieën begint een oplossing te bieden voor de gefragmenteerde aanpak van het informatiebeheer in bouwbedrijven.

Het delen van informatie wordt steeds belangrijker, omdat dit een betere samenwerking tussen afdelingen mogelijk maakt. Naarmate BIM meer en meer ingang vindt in bouwbedrijven, is het interessant om te zien dat andere digitale oplossingen aanvullende informatie verschaffen om het BIM-model te verrijken. Dit maakt het mogelijk om alle bestaande gegevens op een alomvattende manier te centraliseren. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om de uren aan te geven die aan een object van het BIM-model zijn besteed. 

4.  Lessen uit de de Covid-19 pandemie

Het is duidelijk dat de Covid-19-pandemie niet kan worden genegeerd. De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat IT betere communicatieprocessen in alle bouwbedrijven mogelijk kan maken.

De geschiedenis leert dat bedrijven die tijdens een crisis in innovatie investeren, het tijdens het herstel beter doen dan hun concurrenten.

Ook bleek er belangstelling te bestaan voor oplossingen die organisaties helpen risico’s of kansen snel aan te pakken. De pandemie is door bouwbedrijven op verschillende manieren ervaren, wat aantoont dat reactievermogen de sleutel is om uitdagende situaties met succes aan te pakken. En snelle en krachtige beslissingen moeten gebaseerd zijn op actuele en nauwkeurige informatie. 

Als gevolg daarvan hebben de meest geschikte digitale oplossingen voor het verzamelen van informatie op het terrein een toenemende belangstelling gekend.

Naar digitale ecosystemen

Zoals eerder vermeld, zijn de investeringen in de bouwsoftware-industrie de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. De historisch lage graad van digitalisering in de bouwsector laat nu ruimte voor sterke investeringen in krachtige digitale oplossingen. De nadruk ligt nu op de behoefte aan integraties tussen die oplossingen, waardoor een performant en sterk verbonden digitaal ecosysteem ontstaat. 

Om aan deze behoefte te voldoen, heeft software uitgever Traxxeo een platform ontwikkeld voor het beheer van alle materiële en personele middelen van een bouwbedrijf. Dit wordt geleverd met een brede waaier aan web- en mobiele applicaties, die terrein en kantoor met elkaar verbinden. Dankzij integraties met bestaande software van klanten kunnen deze oplossingen volledig in hun digitale ecosysteem worden opgenomen.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt