Wat is BLE en wat zijn de voordelen ervan in de bouw?

Bluetooth Low Energy, ook wel bekend als Bluetooth LE of BLE, is een relatief nieuwe communicatietechnologie die ontworpen is voor gebruik door apparaten die met het internet verbonden zijn. Er zijn reeds verschillende sectoren die gebruik maken van BLE, zoals de zorg-, fitness- en beveiligingssector. Maar de potentiële voordelen worden steeds vaker opgemerkt door andere industriële sectoren. BLE kan bijvoorbeeld ingezet worden om geautomatiseerd inventarisbeheer en diefstalpreventie in de bouwsector mogelijk te maken.

Wat is BLE?

BLE is een veilige en simpele netwerktechnologie die gekenmerkt wordt door een lager stroomverbruik & kost vergeleken met traditionele Bluetooth. Beide technologieën hebben overigens een vergelijkbaar bereik. BLE wordt ondersteund door een grote verscheidenheid aan (mobiele) besturingssystemen waaronder iOS, Android, MacOS, Linux en Windows 8 (en hoger). In vergelijking met andere gerelateerde technologieën zoals barcodescanning, GPS, Wifi en RFID, kent BLE enkele voordelen op vlak van flexibiliteit, betrouwbaarheid en mogelijkheden voor integratie.

Traditionele Bluetooth wordt veelal gebruikt door particulieren om hun alledaagse apparaten, zoals draadloze speakers, mobiele telefoons of camera’s, met elkaar te verbinden. BLE daarentegen biedt vooral mogelijkheden voor industriële sectoren, zoals de bouwsector, vanwege het lage stroomverbruik en de eenvoudige integratie met andere apparatuur.

De bestaande, conventionele technieken in de bouw maken het erg moeilijk om efficient op te volgen op welke bouwplaats bepaalde apparatuur zich bevindt, hoe intensief deze gebruikt wordt en hoe snel deze verslijt. Als gevolg hiervan is inventarisbeheer in de bouw geen eenvoudige karwei. Het is een tijdrovende taak die eerder reactief dan proactief wordt ondernomen, die erg gevoelig is voor fouten en een negatieve impact heeft op de omzet.

Hoe kan BLE ingezet worden in de bouwsector?

Door het relatief kleine formaat van BLE-chips en hun lage stroomverbruik, kunnen ze eenvoudig worden verbonden worden met apparatuur, machines of zelfs medewerkers. Het signaal wordt vervolgens uitgezonden door een zender en opgepikt door een antenne (gateway), voordat deze naar het besturingssysteem wordt verstuurd om realtime informatie te weergeven aan de gebruiker (zie onderstaande illustratie). Bovendien is het een duurzame technologie die relatief eenvoudig verplaatst kan worden tussen bouwplaatsen of machines – Kortom: een technologie die zijn nut over de jaren heen zal bewijzen.

Diagram of the data storage cloud

Wat de implementatie betreft, kan men oftewel een combinatie van (1) mobiele zenders en vaste antennes; of (2) vaste zenders en mobiele antennes gebruiken. Een recente publicatie over het gebruik van BLE voor het tracken van arbeiders vat deze benaderingen eenvoudig samen. Over het algemeen zijn er drie verschillende mogelijkheden:

  • Mobiele apparaten (tablet of smartphone) – Bluetooth wordt reeds gebruik door deze apparaten en ze werken eenvoudig samen met vaste zenders waardoor ze ideaal zijn om o.a. arbeiders te tracken en op te volgen.
  • On-site terminals – een vaste gateway is vaak het meest geschikt om data te verzamelen over statische middelen op de bouwplaats.
  • Voertuigen en machines met specifieke gateways – deze maken het mogelijk om mobiele middelen te monitoren en verzamelen gegevens ongeacht wie de apparatuur gebruikt. Op deze manier verhogen ze de beveiliging van uw apparatuur.

Voordelen van BLE in de bouw

De toepassing van BLE op de bouwplaats biedt aanzienlijke mogelijkheden. Zo kan de technologie worden ingezet door HR-medewerkers en werfleiders om apparatuur & personeel te beheren. Enkele voordelen van BLE op de werf zijn:

  • Verbeterde tracking van activa en eenvoudige (geo)lokalisering van apparatuur;
  • Nauwkeurig beheer van de inventaris, welke in realtime wordt bijgewerkt;
  • De bezettingsgraad van apparatuur monitoren en onmiddellijk noodzakelijke maatregelen nemen zoals onderhoud, reparatie of vervanging wanneer nodig.

De implementatie van BLE-technologie bespaart u kostbare tijd bij het verzamelen van essentiële data, heeft een positieve impact op uw diefstalpreventiebeleid en stelt u in staat om uw middelen proactief en in realtime te beheren. Ook de gezondheids- en veiligheidsvoordelen voor uw medewerkers mogen niet vergeten worden. Zo kan u bijvoorbeeld snel risicovolle werkomgevingen identificeren, de temperatuur van een medewerker op afstand volgen en zien wanneer iemand een ongeluk heeft gehad.

De tabel hieronder vergelijkt de voor- en nadelen van vaste t.o.v. mobiele zenders. Algemeen gezien zijn vaste zenders iets goedkoper en bieden ze een vrijwel ongelimiteerd bereik met hoge nauwkeurigheid in gesloten omgevingen. Maar het succes hiervan hangt af van de acties en medewerking van uw personeel. Bovendien worden er niet continu gegevens verzameld. Mobiele zenders daarentegen zijn eenvoudiger te implementeren en zorgen voor een continue verzameling van data. De initiële hardwarekost ligt echter wat hoger, de signaaldekking kan blinde plekken kennen en er moet stroom voorzien zijn.

Bij TRAXXEO hebben we een aantal digitale tools ontwikkeld om activabeheer eenvoudiger te maken en bouwfirma’s een duidelijk overzicht te bieden van hun middelen. Dit komt tot stand door:

  • Het gebruik van een smartphone om apparatuur op de werf te (geo)lokaliseren met behulp van BLE. Mobiele apps zijn beschikbaar voor werfleiders, beveiligingspersoneel, ploegleiders en andere slotfiguren om eender welke noodzakelijke acties te nemen en op te volgen;
  • Alle verzamelde gegevens te centraliseren op ons webplatform, waardoor we het inventarisbeheer kunnen automatiseren en men steeds beschikt over nauwkeurige & actuele gegevens.

Het rendement (ROI) van BLE

Data is van onschatbare voor elke sector en in de bouw is dat zeker niet anders. Gegevens van verbonden objecten bieden realtime informatie die voorheen niet beschikbaar was, wat leidt tot een verbetering van de productieprocessen en het algemene beheer van de werf.

Dankzij de toenemende vraag naar de technologie wordt BLE steeds toegankelijker voor bouwbedrijven van elke omvang. De aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan bouwmachines, om nog maar te zwijgen van de arbeidskosten, betekeken dat een beter heeer en controle ervan zal leiden tot een significant rendement op de investering in BLE.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt