Digitaal om HR te ontlasten? – Barometer 2021

Barometer 2021 Éditions Tissot. Digitaal om HR te ontlasten?

Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft Tissot Editions 825 HR-professionals ondervraagd om een beter inzicht te krijgen in hun dagelijks leven.

Hoewel de meerderheid van de HR-professionals zegt geboeid te zijn door hun werk (75%), zijn ze uitgeput door de gezondheidscrisis. Zij betreuren het dat de administratieve taken nog steeds te zwaar zijn, waardoor er weinig ruimte is voor de “menselijke” dimensie van het werk.

Zou digitale technologie de oplossing kunnen vormen om HR op lange termijn van deze last te verlossen? De overgrote meerderheid (87%) zegt gebruik te maken van digitale hulpmiddelen, met tijdwinst en efficiëntie als belangrijkste voordelen.

HR professional, een job met een passie

Waarom doen mensen aan HR? In de meeste gevallen hebben HR-professionals dit carrière pad gekozen uit passie. Dit is meer te wijten aan de menselijke en sociale dimensie van de baan (71%) dan aan de administratieve dimensie ervan. Op de vraag wat hen motiveert in hun werk, antwoordt de meerderheid van de HR-professionals: het menselijke aspect. Het ondersteunen van werknemers (47%), het ontwikkelen van de bedrijfscultuur en het verbeteren van competenties (42%) of het managen van welzijn op het werk (37%) zijn hun belangrijkste bronnen van tevredenheid.

HR-mensen kiezen hun job vanwege de menselijke en sociale dimensie (71%). Top 3 bronnen van HR-tevredenheid. - HR Barometer 2021
Het HR-beroep – HR Barometer 2021 Editions Tissot
Enquête onder 825 HR-professionals in Frankrijk

Een moeilijke dagelijkse job

Hoewel de meerderheid van de HR-professionals zich nuttig (97%) en over het algemeen voldaan voelt (93%), melden zij ook een moeilijk dagelijks leven. Veel HR-professionals voelen zich gefrustreerd (71%), geïsoleerd (71%) en verklaren zelfs dat ze op de rand van uitputting staan (82%).

Jaar na jaar blijft de vaststelling dezelfde: HR-professionals wijzen op het gebrek aan tijd en middelen (61%). Daarbij komt nog de voortdurende toename van de complexiteit van het werk (65%) en de moeilijkheid om de veranderingen in de regelgeving bij te houden (36%).

De last van het administratief beheer

Waar komt dit gebrek aan tijd vandaan? Meer dan 2 op de 3 HR-professionals (69%) klagen dat zij minstens de helft van hun werktijd aan administratieve taken moeten besteden.

Ten nadele van wat? HR-professionals uiten de wens meer tijd te kunnen besteden aan kwesties die voor werknemers van groter belang zijn:

 • De levenskwaliteit
 • Opleiding
 • Loopbaan- en competentiebeheer

HR zou meer tijd en energie willen kunnen besteden aan de menselijke en sociale dimensies van de job, waardoor de mens centraal komt te staan in de discussie. Daartoe moet tijd worden vrijgemaakt door de last van het administratief beheer te verlichten.

HR is gemotiveerd (95%) maar uitgerust (82%). Het ontbreekt hen aan tijd en middelen (61%). - HR Barometer 2021
Een moeilijke dagelijkse job – HR Barometer 2021 Editions Tissot

Digitaal om HR-tijd vrij te maken

De verspreiding van telewerken lijkt de trend te versterken: HR doet steeds meer een beroep op digitale technologie. 83% van hen zegt digitale hulpmiddelen te gebruiken.

Wat zijn de voordelen van digitale hulpmiddelen?

De belangrijkste voordelen die HR-professionals zien in het gebruik van digitale instrumenten zijn: 

 • Tijdwinst en efficiëntie (90%)
 • Vermindering van het papierverbruik (76%)
 • Toegankelijkheid, overal en op elk moment (66%)

Het zal geen verbazing wekken dat tijdwinst en efficiëntie het belangrijkste voordeel van digitalisering is. Het HR-personeel zou met name de noodzaak van gegevensinvoer en het opnieuw invoeren van gegevens willen beperken.

Ook de toegankelijkheid is sterk in de belangstelling komen te staan, als gevolg van de gevolgen van de gezondheidscrisis voor onze werkmethoden.

Voornaamste digitale applicaties

Wat het gebruik van digitale instrumenten betreft, is de trend duidelijk: HR-personeel is vooral toegerust voor loonbeheer (80%). Daarna volgen modules voor afwezigheids- en verlofbeheer (61%), gevolgd door hulpmiddelen voor tijdbeheer (52%).

Het zal niet verbazen dat, wanneer het gaat om de instrumenten die zij als essentieel beschouwen, loonbeheer nog steeds op kop staat (86%), gevolgd door afwezigheidsbeheer (80%).

De top 5 digitale tools die essentieel zijn voor HR: 

 • 1 – Lonen
 • 2 – Afwezigheden en verlof
 • 3 – Tijdbeheer
 • 4 – Juridische/HR documentatie
 • 5 – Aanwerving

Een andere interessante trend is dat 91% van de HR-professionals voorstander is van het dematerialiseren van administratieve documenten (contracten, loonfiches, enz.).

83% van de HR-medewerkers maakt gebruik van digitale hulpmiddelen. Top 3 van waargenomen voordelen. Top 5 essentiële instrumenten. - HR Barometer 2021
HR en digitaal – HR Barometer 2021 Editions Tissot

Covid-19 : welke impact op HR?

In het licht van de covid-19 gezondheidscrisis staat HR in de bedrijven in de frontlinie. In 2021 zegt 75% van hen dat werknemers meer van hen zullen vragen.

Dezelfde tendens wordt waargenomen vanuit het standpunt van het management, dat in 79% van de gevallen een grotere inspanning moet leveren om betere oplossingen voor de crisis te vinden en tegelijkertijd de werknemers gerust te stellen.

Opnieuw zijn het de administratieve taken die zwaar wegen op de nieuwe HR-agenda. Zij stippen dit aan als het belangrijkste effect van de crisis, in termen van toegewezen arbeidstijd, vóór de uitvoering van gezondheidsprotocollen.

82% van het HR-personeel heeft te maken gehad met structurele veranderingen in hun bedrijf, waarbij telewerken in 71% van de gevallen de voorkeur kreeg.

Bovendien denkt 91% dat het niveau van de eisen gelijk of hoger zal blijven dan in 2020.

91% van de HR-medewerkers verwacht in 2021 onder zware druk te zullen staan als gevolg van Covid-19. Administratieve taken zijn de prioriteit. - HR Barometer 2021
Covid-19, welke impact? — HR Barometer 2021 Editions Tissot

Welke toekomst voor het HR-beroep?

Deze enquête uit 2021 laat duidelijk zien onder welke druk HR-professionals staan, nog verergerd door de gezondheidscrisis.

Hoewel de meerderheid van de respondenten hun job waardeert om de sociale en menselijke dimensie, die zij meer zouden willen onderzoeken, is de realiteit heel anders.

Om de steeds zwaardere last van administratieve taken te verlichten, wenden HR-professionals zich steeds vaker tot digitale hulpmiddelen.

Een grotere digitalisering van de hulpmiddelen voor een menselijker werk lijkt de conclusie van deze editie 2021 van de barometer van Editions Tissot.

Andere inhoud die u misschien interessant vindt