Van 2022 tot 2023: Traxxeo bouwt het netwerk van bouwbedrijven uit, voor een beter beheer van de middelen op de site

2022 is een scharnierjaar geweest voor de bouwsector: stijgende materiaalprijzen, concurrentiedruk… Om de moeilijkheden het hoofd te bieden, hebben bouwbedrijven de kaart getrokken van innovatie. De softwareontwikkelaar Traxxeo heeft deze trend ondervonden door een sterke adoptie van zijn site resource management oplossingen.

In 2023 versnelt Traxxeo haar strategische ambitie om alle spelers in de sector met elkaar te verbinden door de inzet van MyLegalDocs, het gestandaardiseerd platform dat het delen van informatie over werfpersoneel vergemakkelijkt.

Een netwerk in volle groei

Grote groepen of KMO’s, dit jaar hebben een vijftigtal bedrijven op Traxxeo vertrouwd om het beheer van hun mobiele middelen te digitaliseren. Onder hen bevinden zich zowel grote spelers zoals Eiffage, Besix, Thomas en Piron, VMA, Solutions30 of Schindler, als familiebedrijven zoals Tradeco, Herpain, Balas of Costantini

Samen bevestigen zij de trend naar digitaal middelenbeheer, voor een betere productiviteit ter plaatse, meer veiligheid voor teams en naadloze conformiteit van de personeelsadministratie.

Een duurzame groei

In 2022 kende het bedrijf in België een versnelde groei. Dit vertaalde zich door een sterke afname van de oplossingen voor tijdregistratie en documentbeheer door de bouwsector. Meer dan 17.000 bedrijven en 100.000 werknemers zijn nu geïntegreerd in het MyLegalDocs platform van Traxxeo.

In 2022 slaagde Traxxeo erin haar aanwezigheid op de Franse en Luxemburgse markt te bevestigen. De softwareontwikkelaar heeft zijn positie als referentiespeler in tijd- en activiteitenbeheer (TAB) voor medewerkers op het terrein geconsolideerd.  

Deze successen vertalen zich in een groei van 40% in 2022, ondersteund door het vertrouwen van nieuwkomers en de tevredenheid van historische klanten.

Een team van enthousiastelingen

De betrokkenheid van teams was voor Traxxeo een van de grote successen van 2022. Het seminarie in de Champagne streek zal ongetwijfeld als herinnering bijblijven, waar de “Traxxéistes”, tussen bezoeken en fietstochten door, konden samenkomen om hun uitdagingen en successen te bespreken.

Een van de hoogtepunten van het jaar waren de verschillende vakbeurzen (Solution RH Parijs, BIM World Parijs, Digital Construction Brussel, enz.), een gelegenheid om nauw contact te onderhouden met de bouwsector en hun dagelijkse uitdagingen te bespreken. 

Met een team dat blijft groeien, wil Traxxeo samenwerking en creativiteit blijven stimuleren, voor een steeds grotere impact op haar klanten.

Op weg naar 2023… en de oprichting van een netwerk van onderling verbonden ondernemingen

Traxxeo begint het nieuwe jaar met een duidelijke visie: het platform worden dat bouwbedrijven met elkaar verbindt en het delen van informatie vergemakkelijkt. De nieuwe oplossingen gaan in deze richting en beloven een nog soepeler beheer van de informatie, om zowel de productiviteit als de veiligheid en de naleving van de voorschriften door de teams op het terrein te verbeteren in het licht van de toenemende wettelijke vereisten van de sector. De ontwikkeling van het netwerk op de Belgische, Franse en Luxemburgse markt blijft de prioriteit, zonder evenwel de internationale markt te verwaarlozen.  

2023 wordt dus een jaar vol nieuwe ambities. Tegelijkertijd blijft Traxxeo de waarden trouw die het bedrijf succesvol hebben gemaakt: proactiviteit, samenwerking, creativiteit en ten slotte innovatie.

Share This