De 6 bouwtrends om in de gaten te houden in 2022

Werknemers op een bouwplaats - Trends in de bouwsector

Welke trends in de bouwsector zullen het industrielandschap bepalen in 2022? Om te kunnen blijven concurreren, moeten bouwbedrijven op de hoogte blijven van de belangrijkste trends die van invloed zijn op hun bedrijf.

Van nieuwe bouwmethodes tot innovatieve digitale technologie, de focus ligt meestal op het verhogen van de productiviteit, maar niet alleen.

1. De opkomst van slimme en duurzame steden

Wifi-gedreven verlichtingsoplossingen, voetgangers- en verkeerssensoren… onze moderne wereld verandert, en onze steden ook. Enkele van de grootste techbedrijven ter wereld, zoals Cisco, IBM of Microsoft, investeren massaal in megaprojecten om te bouwen aan wat we nu “Smart Cities” noemen.

Smart Cities hebben tot doel het verbeteren van de:

 • Levenskwaliteit
 • Duurzaamheid van het milieu
 • Economie

Die steden verbeteren de complexiteit van het bouwproces. De bouw van slimme megaprojecten vereist een intense planning vooraf en een state-of-the-art beheer tijdens het hele proces.

Bouwbedrijven moeten zich voorbereiden op deze evolutie, aangezien de wereldwijde markt voor slimme steden naar verwachting met 20,5% zal groeien en tegen 2025 2,5 biljoen dollar zal bedragen.

Hoe bereidt u zich voor op deze bouwtrend?

Naarmate slimme steden opkomen, zullen bouwprojecten geleidelijk aan complexer worden.

Bouwbedrijven zullen hun technische vaardigheden moeten vergroten. Aangezien hightech zijn intrede doet op de bouwplaats, zal het investeren in competenties een absolute noodzaak worden.

De combinatie van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid zal ook leiden tot de invoering van beste praktijken en hoogwaardige technologie, om te voldoen aan strengere normen en tegelijk de winstgevendheid te waarborgen.

2. Aanhoudend tekort aan arbeidskrachten

Een van de meest in het oog springende trends van de afgelopen jaren is de toenemende vraag naar arbeidskrachten.

Hoewel een tekort aan arbeidskrachten niets nieuws is voor de bouwsector, wordt niet verwacht dat het beter zal worden.

Uit een recent onderzoek van Deloitte blijkt dat 52% van de leidinggevenden in de engineering- en bouwsector aangeeft dat hun organisatie te maken heeft met een ernstig tekort aan arbeidskrachten op de bouwplaats.

De uitdaging wordt groter naarmate de behoefte aan gekwalificeerde kandidaten toeneemt, gedreven door de toenemende complexiteit van bouwprojecten. Data-ingenieurs, data scientists of softwareprogrammeurs zijn felbegeerde profielen.

Om te vermijden dat projecten vertraging oplopen of worden geannuleerd, dat aanbestedingen voor projecten verloren gaan of dat er niet kan worden ingespeeld op de marktbehoeften, wordt het aantrekken van nieuw en kwalitatief talent een absolute prioriteit.

Hoe bereidt u zich voor op deze bouwtrend?

In de aanloop naar 2022 is het van cruciaal belang een sterke HR-strategie voor talentacquisitie te ontwikkelen.

Talentbehoud, acquisitie en opleiding zijn drie strategieën die hand in hand moeten gaan. Tijd vrijmaken voor HR-managers om talenten te managen vormt zeker een deel van de oplossing.

Daarnaast kan workflow automatisering deels helpen om een gereduceerd personeelsbestand het hoofd te bieden.

Het gebruik van digitale technologie is van cruciaal belang om de efficiëntie van het bestaande personeelsbestand te verbeteren en om nieuwe werknemers aan te trekken, aangezien digitale innovatie een drijvende kracht kan zijn achter het aantrekken van nieuwe, jonge werknemers in de bouwsector.

3. Verhoogde prestatiedruk

Ondanks de positieve reactie van de sector op de pandemie, blijft de rentabiliteit gevaarlijk laag.

Het tekort aan materialen heeft zowel tot vertragingen bij de levering als tot prijspieken geleid, met een onmiskenbaar effect op de marges van bouwprojecten.

Volgens Deloitte is het verontrustend dat, terwijl de inputkosten voor de bouw in de VS in een jaar tijd met meer dan 26% zijn gestegen, de gemiddelde aanbestedingsprijzen slechts met 3,6% zijn gestegen.

Terwijl ze het hoofd bieden aan onvoorziene vertragingen en stijgende goederenprijzen, staan bouwbedrijven meer dan ooit onder druk om te presteren.

Hoe bereidt u zich voor op deze bouwtrend?

Bouwbedrijven moeten zich richten op optimalisatie. Of het nu gaat om geautomatiseerde workflows of beter kostenbeheer, de nadruk moet liggen op het verhogen van de efficiëntie en het beheersen van de kosten.

De integratie van digitale technologie in sleutelprocessen kan daarbij helpen. Digitalisering maakt deze processen niet alleen efficiënter, maar maakt het ook mogelijk gegevens van hogere kwaliteit te verzamelen en te analyseren.

Kwalitatief hoogwaardige analyses en real-time gegevens spelen een sleutelrol bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen.

Een beter inzicht in de huidige situatie maakt het mogelijk de komende situatie beter in te schatten, door strategieën te ontwikkelen voordat men met het probleem zelf wordt geconfronteerd.

Om de rentabiliteit te waarborgen, moeten bouwbedrijven nauwlettend toezien op:

 • Productiviteit ter plaatse
 • Materiaal- en arbeidskosten in vergelijking met geplande budgetten
 • Overeenstemming tussen offertes en werkelijke kosten

4. Nieuwe bouwmethodes

De uitdaging om de rentabiliteit te garanderen en tegelijk blijk te geven van meer duurzaamheid, leidt tot nieuwe bouwmethodes.

Modulaire en prefab bouw dateren van de jaren 1940, maar zijn de laatste jaren aan een comeback bezig. Zij maken een snelle assemblage mogelijk (van 20 tot 50 % minder tijdsbeslag) en lagere kosten, als reactie op de huisvestingscrisis over de hele wereld.

De populariteit van deze structuren die off-site worden gebouwd en vervolgens op de beoogde locatie worden afgeleverd, neemt snel toe. De voorspelling is dat de wereldwijde modulaire bouwsector in 2027 een waarde van 141,80 miljard dollar zal bereiken.

3D-printen is een andere gamechanger voor de bouwsector.

Deze technologie biedt ontegensprekelijk voordelen op het vlak van arbeids- en materiaalkostenbesparing en komt eindelijk tot maturiteit, in antwoord op de wereldwijd groeiende vraag naar betaalbare bouwoplossingen.

Van het printen van materialen tot volledige gebouwen, deze technologie gaat een grote toekomst tegemoet en zal naar verwachting 63,36 miljard dollar bereiken tegen 2026, met een CAGR van 29,48% tussen 2021 en 2026.

Hoe kan u van deze trend in de bouw profiteren?

Modulair, prefab of 3D-printen, deze nieuwe bouwmethodes streven gemeenschappelijke doelstellingen na:

 • De bouwkosten verlagen, zowel de materiaalkosten als de menselijke kosten,
 • De planning aanzienlijk verkorten,
 • Duurzame bouwoplossingen bieden.

Bijblijven met innovatie is essentieel om bouwprocessen duurzamer, efficiënter en economischer te maken.

5. Automatisering via managementsoftware

De digitalisering van de bouwsector maakt een ongekende groei door, samen met de groeiende trend van automatisering.

Van de besluitvorming tot het naleven van budgetten en projecten, alles wordt moeilijker door de toegenomen complexiteit en de hogere druk op de productiviteit.

Als reactie daarop verbeteren bedrijven hun bedrijfspraktijken en automatiseren ze hun processen. Het manueel invoeren van gegevens is een van die inefficiënte processen die we ons niet langer kunnen veroorloven.

Van resource management tot planning, managementsoftware is nu een vitaal instrument om competitief te blijven en de operationele efficiëntie te optimaliseren.

Bijgevolg nemen de investeringen in managementsoftware een hoge vlucht. De markt voor bouwmanagementsoftware zal naar verwachting groeien tot 2,73 miljard dollar in 2027, met een CAGR van 8,7% tussen 2020 en 2027.

Hoe bereidt u zich voor op deze bouwtrend?

Met een snelgroeiende softwaremarkt gewijd aan de bouwsector moeten bedrijven een geïntegreerd digitaal ecosysteem ontwikkelen.

Productiviteit bijhouden, documentbeheer, afwezigheidsplanning, aanwezigheidscontrole… omdat de digitale tools steeds talrijker worden, moeten ze onderling met elkaar kunnen communiceren.

Om de digitale transformatie effectief te benutten, moeten bouwbedrijven een beroep doen op geïntegreerde, collaboratieve en in de bouw gespecialiseerde software.


Met een sterke achtergrond in de bouwsector en digitale technologie, biedt Traxxeo digitale managementtools speciaal op maat voor bouwbedrijven. De belofte hierbij luidt: collaboratieve, performante en gebruiksvriendelijke software.

Software en mobiele applicatie voor de bouwsector - Traxxeo

6. Verscherpte veiligheidsmaatregelen

Veiligheid op de bouwplaats is geen nieuwe zorg voor bouwbedrijven. De bouwsector wordt geassocieerd met het hoogste risico van dodelijke ongevallen op het werk.

Door de coronapandemie zijn er echter nieuwe veiligheidsprotocollen ingevoerd. Waaronder:

 • Het dragen van maskers,
 • Strengere hygiëneprotocollen,
 • Fysieke afstand,
 • Regelmatige Covid-19-testen en temperatuurscans ter plaatse.

Naast deze Covid-19 veiligheidsmaatregelen ligt de nadruk echt op risicopreventie op de werkplek.

Een groeiend aantal bouwbedrijven geeft nu prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van werknemers. Van het herontwerpen van uitrusting voor vrouwen tot nieuwe digitale technologieën, bedrijven investeren in allerlei soorten risicopreventie.

Al deze maatregelen zijn erop gericht gevaren op voorhand te voorkomen, om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken.

Hoe bereidt u zich voor op deze bouwtrend?

Zorgen voor veiligheid op de werkplek is een permanente opdracht. Er zijn echter enkele beste veiligheidspraktijken op de werkplek om risico’s te voorkomen.

Dit gaat van efficiënte risico-identificatie tot up-to-date veiligheidstrainingen en efficiënte communicatie.

Ook het gebruik van technologie is van cruciaal belang bij het voorkomen van ongevallen op de werkplek.

Enkele voorbeelden van innovaties op het gebied van veiligheid:

 • Robots die taken uitvoeren waarbij de kans op letsel het grootst is, zoals het bouwen van steigers,
 • Drones, die toegang verschaffen tot zones die voor werknemers moeilijk te bereiken zijn,
 • Mobiele applicaties en software, die toegang geven tot de administratieve status en het opleidingscertificaat van elke werknemer,
 • Oplossingen voor aanwezigheidscontrole, die te allen tijde de aanwezigheidslijst verschaffen,
 • Technologie voor toegangscontrole, waaronder de controle van de toegang tot de site voor elke werknemer op basis van hun administratieve documenten.

Van voorspelde bouwtrends tot nieuwe realiteiten

De technologische vooruitgang heeft een aanzienlijke impact gehad op de bouwsector en heeft nieuwe trends voor 2022 bepaald.

Elk bouwbedrijf dat de komende jaren succesvol wil zijn en de concurrentie voor wil blijven, moet op de hoogte blijven van deze belangrijke trends.

Het Traxxeo team ondersteunt al sinds 2008 de digitale transformatie van bouwbedrijven en ondersteunt u graag bij uw innovatietraject.

Neem contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen helpen uw bedrijfsprocessen met digitale technologieën te verbeteren.

Share This