5 best practices voor de veiligheid op de werf

Construction workers working on scaffolding at a high level.

De bouw is een van de gevaarlijkste omgevingen om in te werken. Dankzij aangepaste middelenbeheersoftware kunt u de veiligheid op de werf aanzienlijk verbeteren, naast een heleboel andere voordelen die u verkrijgt.

Vanwege de aard van de werkzaamheden die op de werf plaatsvinden (bijv. in de hoogte, verplaatsen van grote hoeveelheden zware materialen of het leggen van de elektriciteitsleidingen) en de gebruikte apparatuur en gereedschappen, kunnen de gevolgen van een ongeval aanzienlijk of in het ergste geval zelfs fatal zijn. Het goede nieuws is dat de kost van investeringen om de veiligheid van de bouwplaats te beveiligen aanzienlijk lager zijn dan de kosten die gepaard gaan met een ernstig ongeval.

Gevolgen van ongevallen op de werf

Helaas wordt de veiligheid op de bouwplaats maar al te vaak over het hoofd gezien bij een project. Dit ondanks het feit dat de bouwsector het hoogste aantal dodelijke ongevallen op de ‘werkvloer’ kent, naast een hoog aantal niet-dodelijke ongevallen:

Bron: eurostat 2017

Op de werf loert overal gevaar: arbeiders worden elke dag blootgesteld aan talloze risico’s tijdens hun werkzaamheden. En daarnaast kunnen de gevolgen van een ongeval aanzienlijk zijn, gaandeweg van een licht letsel tot een levenslange lichamelijke beperking of zelfs de dood. Deze gevolgen kunnen worden geclassificeerd als:

  • Direct – letsel/overlijden van werknemer(s), materiële schade, tijdverlies project, enz.
  • Indirect – personeelstekorten, rechtszaken, vertragingen, budgetoverschrijdingen, enz.

Bovendien zijn er op de lange termijn ook andere kosten, zoals de reputatieschade die het bedrijf lijdt, verlies van vertrouwen bij het personeel/klant en mogelijk stakingen door werknemers.

Maar het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel, want de juiste voorzorgen nemen is in vele gevallen stukken goedkoper dan de kosten van een ernstig ongeval. Hier zijn onze 5 best practices om de veiligheid van uw bouwplaats te waarborgen en zo ongevallen te voorkomen.

 1. Risico-identificatie

Arbeiders die de bouwplaats betreden, moeten zich volledig bewust zijn van alle mogelijke gevaren. Dit betekent dat ze in staat moeten zijn om risicosituaties te identificeren en ook weten hoe ze deze kunnen voorkomen.

In de VS heeft de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) een lijst opgesteld van de 10 meest voorkomende activiteiten in de bouwsector die gevoelig zijn voor ongevallen. Stellingen (bouwsteigers) staan op de eerste plaats. In dit geval doet het gevaar zich voor wanneer de stellingen niet correct worden geplaatst of gebruikt. De OSHA schat dat een betere bescherming tegen steigergerelateerde ongevallen jaarlijks ongeveer 4.500 gewonden en 50 doden zou voorkomen.

Het is de verantwoordelijkheid van de werfleider om ervoor te zorgen dat elke arbeider zich volledig bewust is van de gevaren waarmee hij wordt geconfronteerd. De voorman moet ervoor zorgen dat elke werknemer volledig is voorbereid op de activiteiten die hij zal verrichten, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Als een werknemer niet volledig is voorbereid, zou hij de werf niet mogen betreden. 

2. Veiligheidstraining

Hoewel arbeiders veel kunnen leren op de werf, zouden ze eerst moeten beschikken over de juiste veiligheidsvaardigheden vóór ze de bouwplaats betreden. En daar stopt het leren niet: zelfs ervaren medewerkers zouden regelmatig moeten worden uitgenodigd om hun veiligheidskennis op te frissen.

Deze training leert medewerkers hoe ze risico’s kunnen identificeren en voorkomen (bijvoorbeeld door valbeveiliging te gebruiken, of het juist gebruik van steigers, ladders, enz.). Het herrinnert hen ook nog eens aan het belang van de veiligheidsregels.

Het is de verantwoordelijkheid van zowel de werfleider als het bouwbedrijf zelf om ervoor te zorgen dat arbeiders geen toegang krijgen tot (een deel van) de werf zonder de juiste veiligheidstraining te hebben gevolgd. Gezien de hoge risico’s en kosten van ongevallen op de werf, kan dit ervoor zorgen dat het bedrijf aanzienlijke financiële kosten en reputatieschade kan vermijden.

Het onderhoud, de huidige locatie en de verantwoordelijkheid over apparatuur kan bijgehouden worden via unieke bouwsoftware om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen van het gebruik ervan op de werf.

3. Apparatuur op de werf

Iedere medewerker moet zijn taak kunnen uitvoeren met de apparatuur die er het meest geschikt voor is. Bovendien moet deze apparatuur in een goede staat verkeren. Daarom heeft het bouwbedrijf de verantwoordelijkheid om zowel de juiste apparatuur voor de taak te voorzien als ervoor te zorgen dat deze goed wordt onderhouden.

Dit betekent dat alle gereedschappen, apparatuur, materiaal, enz. geïdentificeerd en geïnventariseerd moeten worden. Men kan bijvoorbeeld voorraadbeheer invoeren om ervoor te zorgen dat items niet zoekraken of worden gestolen, en om te bepalen wanneer ze onderhoud nodig hebben. Door ervoor te zorgen dat de apparatuur in goede staat worden opgeslagen, wordt de veiligheid op de werkplek verder vergroot. Ten slotte is het ook een goede manier om het risico op een ongeval te verkleinen door te weten wie op een bepaald moment in het bezit is van een bepaald gereedschap of voertuig.

Het onderhoud, de huidige locatie en de verantwoordelijkheid over apparatuur kan bijgehouden worden via unieke bouwsoftware om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen van het gebruik ervan op de werf. 

4. Supervisie

Hoewel alle medewerkers gevaren op de werf moeten kunnen identificeren en vermijden, is het in de praktijk vaak veel gecompliceerder dan dat. De arbeider kan bijvoorbeeld afgeleid raken, denken dat hij ‘beter weet’, of gewoon niet volledig alert zijn of zich bewust zijn van een gevaar.

Als gevolg hiervan moet elke bouwplaats worden overzien door een gekwalificeerde werfleider met sterke leidinggevende kwaliteiten. De voorman moet in staat zijn ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen zonder uitzondering worden gevolgd.

5. Communicatie

Een juiste flow van essentiële informatie is cruciaal om ongevallen op de werf te voorkomen. Deze informatie kan betrekking hebben op de administratieve status van werknemers om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen de werf betreden. Andere informatie kan betrekking hebben op de noodzaak van onderhoud van apparatuur en ervoor zorgen dat deze in een goede staat blijft.

Ook moet iedereen op de bouwplaats begrijpen dat veiligheid een topprioriteit is. Het toekennen van verantwoordelijkheid voor apparatuur aan een persoon is bijvoorbeeld een goede manier om werknemers bewust te maken van hun verplichtingen met betrekking tot het juiste gebruik ervan.

Over het algemeen is het een goede gewoonte om bij te houden wat er ter plaatse gebeurt en deze informatie terug te koppelen naar het hoofdkantoor om ervoor te zorgen dat elke veiligheidsmaatregel wordt gevolgd.

Conclusie

De kost van veiligheidsmaatregelen zijn doorgaans veel lager dan de materiële en menselijke schade die een ongeval met zich meebrengt. Vanwege het hoge risico op ongevallen in de bouwsector, is het essentieel om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen door een passend budget voor voorzorgsmaatregelen uit te trekken.

Alle potentiële risico’s op de werf moeten worden geïdentificeerd en er moeten concrete maatregelen worden genomen om ze te voorkomen. Om dit op een efficiënte manier te doen, kan het nuttig zijn om te investeren in de juiste bouwsoftware. Dit kan helpen om de administratieve naleving van uw medewerkers, het onderhoud van apparatuur, een efficiënte informatiestroom, enzovoort te waarborgen. Uiteindelijk gaat het om een duidelijk overzicht van wat er ter plaatse gebeurt met betrekking tot de veiligheid van uw werknemers, wat nooit mag worden ondergewaardeerd.

Share This