De kosten en risico’s van niet-digitalisering voor bouwbedrijven

Digitale technologieën revolutioneren de manier waarop de bouwsector opereert over de hele wereld. Traditionele, gevestigde manieren van werken worden in toenemende mate vervangen door digitale tools om deze processen veiliger, sneller, efficiënter en kosteneffectiever te maken. In dit artikel bespreken we de vele voordelen van deze digitale technologieën, samen met enkele van de redenen die vaak worden genoemd als belemmeringen ervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen van niet-digitalisering.

Steeds sneller duiken state-of-the-art-technologieën op in de bouwsector. Een aantal populaire voorbeelden op dit moment zijn: (1) high-definition landmetingen en geolokalisering; (2) next-generation 5D Building Information Modeling (BIM); (3) digitale samenwerking en mobiliteit; (4) Internet of Things (IoT) en geavanceerde analyse; en (5) het toekomstbestendig maken van ontwerp en constructie. Bij Traxxeo ligt de focus voornamelijk op het gebruik van IoT-, web- en mobiele technologieën om de digitale samenwerking en mobiliteit te verbeteren, met name op het gebied van intelligent activabeheer en proactieve besluitvorming.

Voordelen van digitalisering voor bouwbedrijven

Het is algemeen gezien vrij duidelijk hoe digitale technologieën ons dagelijks leven hebben verbeterd: denk bijvoorbeeld aan het gemak van online bankieren en winkelen tot virtuele ontmoetingen met mensen over de hele wereld. Maar de voordelen voor bouwbedrijven zijn soms iets minder duidelijk. De onderstaande lijst is niet volledig, maar somt enkele voordelen van digitalisering in de bouwsector op:

 • Verbeterde operationele efficiëntie – Dit is ongetwijfeld een van de belangrijkste voordelen van digitale tools. Door slimmer en dynamischer te werken, is het meestal erg eenvoudig om de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Dit is al jaren een driver van ontwikkelingen over verschillende sectoren heen en digitalisering is hiervoor het best geschikt. Het verbeteren van de operationele efficiëntie heeft dan ook een grote positieve impact hebben op het nettoresultaat van ieder bedrijf.
 • Verhoogd welzijn en veiligheid – Bedrijven hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Digitale tools kunnen de veiligheidsnormen op de werkplek aanzienlijk verbeteren; door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat een bepaalde arbeider over juiste certificering beschikt voordat hij een gevaarlijke zone betreedt. Ook heeft een omgeving waarin het personeel gelukkig is en niet constant gefrustreerd wordt door inefficiënte werkwijzen een gunstige invloed op het welzijn op de werkplek.
 • Betere kwaliteit van producten en diensten – Slimmere manieren van werken leiden niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een beter eindproduct. Dit is goed voor uw reputatie en versterkt de klantrelatie.
 • Verbeterde interne en externe communicatie – Communicatie is van cruciaal belang in elk bedrijf en daarom kan men een concurrentievoordeel bekomen als het dynamisch en efficiënt gebeurt. De dagen van het invullen van papieren formulieren die vervolgens naar het kantoor verstuurd worden, zijn lang voorbij.
 • Personeelsbehoud – Niemand houdt ervan om te werken in een gedateerde en stagnerende omgeving. Werken met inefficiënte praktijken is niet alleen slecht voor de bottom line, maar ook voor het moreel van het personeel. Als mensen gelukkig zijn met hun job, zullen ze minder snel ergens anders heen gaan.
 • Nieuw talent aantrekken – Studies tonen aan dat veel mensen, vooral jongere generaties, de graag moderne tools gebruiken op het werk. Een bedrijf dat mee is met de laatste trends, is aantrekkelijker voor potentiële werknemers, wat essentieel is voor groei op de lange termijn.

Belemmeringen voor digitalisering

Elk bedrijf is uniek en zal zijn eigen uitdagingen & barrières tegenkomen tijdens het implementeren van digitale technologieën. Maar er zijn wel een aantal verschillende gemeenschappelijke thema’s die vaak naar voren komen. Een van de meest genoemde belemmeringen zijn de investeringskosten. Hoewel er onvermijdelijk uitgaven aan gepaard zijn, kan dit in perspectief worden geplaatst door het ROI te berekenen en ook door het digitaliseringsproces gefaseerd in te voeren om de kosten te spreiden.

Er zijn soms ook organisatorische belemmeringen. Denk hierbij aan de internalisering van IT-ontwikkelingen, het ontbreken van animo bij het management en het feit dat het over het algemeen geen strategisch onderwerp en dus niet altijd een prioriteit is. Bij de HR-afdeling is er soms een gebrek aan interne middelen en weerstand tegen het wijzigen van gevestigde praktijken. Deze factoren kunnen echter meestal worden overwonnen door een verandering in de mentaliteit en passende instructies die afkomstig zijn van het management.

Ten slotte wordt tijdsgebrek vaak aangehaald als een knelpunt. Net als er kosten zijn, is het onvermijdelijk dat een digitale transformatie tijd in beslag neemt. Dit is echter vaak minder dan verwacht en de terugverdientijd in termen van verhoogde efficiëntie compenseert dit al snel.

Verandering is niet altijd gemakkelijk, maar het is noodzakelijk om competitief te blijven.

Gevolgen van niet-digitalisering

Dus, wat zijn de gevolgen als u deze barrières u ervan laat weerhouden digitale tools binnen uw bouwbedrijf te implementeren?

De inefficiënte en foutgevoelige verzameling van gegevens op de werf en een slecht beheer van uw middelen en menselijk kapitaal zullen onvermijdelijk leiden tot onvolmaakte besluitvorming en hogere kosten. Vertragingen en ongeplande operationele kosten hebben invloed op het budget en de planning van een project en kunnen ook de kwaliteit ervan aantasten. Als de productiviteit en operationele efficiëntie niet stijgen, betekent dit dat uw bedrijf stilstaat in plaats van zich verder ontwikkelt en vooruitgaat.

Niet kunnen volgen met de laatste trends op het gebied van informatietechnologie betekent dat bestaande inefficiënte communicatiemethoden verder gebruikt worden, zowel intern als extern (hoe wordt er bijvoorbeeld gekeken naar bedrijven die nog steeds faxapparaten gebruiken? – waarschijnlijk niet erg positief). Er zijn ook ‘onzichtbare’ kosten verbonden aan traditionele communicatie, zoals papier, printerinkt, onderhoud van fotokopieerapparaten, enz., om nog maar te zwijgen van de tijd die het kost, wat vaak over het hoofd worden gezien.

Het resultaat van deze negatieve gevolgen is een verslechtering van de klantrelatie en een toenemend gebrek aan concurrentievermogen op de markt. Ook verlaten waardevolle, getalenteerde werknemers gaandeweg het bedrijf.

Hoe digitale oplossingen implementeren

Hieronder vindt u enkele belangrijke factoren die de digitale transformatie in een bouwbedrijf mogelijk maken en versterken.

 • Maak van digitalisering een strategisch en prioritair onderwerp – Dit zorgt ervoor dat het de aandacht krijgt die nodig is op alle niveaus van de organisatie.
 • Het management moet het digitaliseringsproject leiden en promoten – Animo binnen het management is nodig om het project vooruit te helpen en ervoor te zorgen dat het door het hele bedrijf wordt omarmd. Het management moet ook voldoende middelen voorzien om de meest geschikte – niet zomaar goedkoopste – digitale oplossing te implementeren.

 • Stel een Digital Transformation-manager aan en richt een toegewijde commissie op met een duidelijk omschreven roadmap (rekruteer deze mensen extern indien nodig).
 • Zoek een betrouwbare partner, zoals Traxxeo, die waardevol deskundig advies kan geven.
 • Zorg voor de juiste financiering, bijv. via staatssteun, leveranciers met schaalbare producten, enz.

 • Focus op functies waar taken kunnen worden geautomatiseerd met digitale tools – Dit kan inhouden dat bestaande werknemers worden getraind om hen aanvullende vaardigheden bij te brengen of u nieuwe mensen moeten rekruteren met talenten die momenteel niet binnen het bedrijf aanwezig zijn.

Wanneer u rekening houdt met al deze zaken, kunt u een geweldig platform creëren om digitale technologieën binnen uw bedrijf te implementeren met zo min mogelijk onderbreking van de normale bedrijfsvoering en een snel rendement. Digitalisering biedt de mogelijkheid om tal van voordelen te behalen die van vitaal belang zijn voor het succes van elk bedrijf op de lange termijn, en daarom moet het worden toegejuicht.

Share This