De gouden eeuw van de bouwsoftware

Bouwsoftware voor resource management

Het is niet altijd gemakkelijk geweest software voor de bouwsector te vinden. Als we 10 of 15 jaar teruggaan, was er niet veel gespecialiseerde software voor de bouwsector. 

En niet zonder reden: de complexiteit van de bouwsector heeft de ontwikkelaars er niet toe aangezet de sprong te wagen. Ook de geringe mate van digitalisering in de sector heeft hen ontmoedigd.

Beetje bij beetje probeerden bouwbedrijven zich echter te digitaliseren en ontdekten zij het potentieel van deze innovatieve digitale hulpmiddelen.

Als reactie daarop hebben softwareontwikkelaars meer belangstelling gekregen voor de sector. Als gevolg daarvan is er nu geen behoefte die niet kan worden opgevangen door gespecialiseerde software.

Is er dus een gouden tijd aangebroken voor bouwsoftware?

Late digitalisering in de bouwsector

Als we teruggaan in de tijd, 10, 15, 20 jaar, moeten we toegeven dat het digitale niet erg aanwezig was in de bouw- en infrastructuursector.

De bouwsector heeft digitale hulpmiddelen bijvoorbeeld later ingevoerd dan de verwerkende industrie.

En dit is te wijten aan één ding in het bijzonder. In tegenstelling tot de verwerkende industrie, waar een product in een keten kan worden gereproduceerd volgens een identiek procedé, is elke bouwplaats uniek. De bouwsector heeft dus een complexiteit die softwarebedrijven er lange tijd van heeft weerhouden zich ermee bezig te houden. Toen bouwbedrijven het potentieel van digitale hulpmiddelen hebben ontdekt, resulteerde dit in talrijke interne ontwikkelingen, bij gebrek aan een aanbod dat voldoende op de sector was afgestemd.

Bijna 60% van de bouwbedrijven wereldwijd is nog maar net begonnen met hun digitale transitie.

Een vraag naar software aangepast aan de uitdagingen van de bouwsector

De vraag naar geschikte digitale hulpmiddelen explodeerde al snel.

Naarmate bedrijven zich uitrusten met innovatieve digitale technologieën die hun productiviteit en concurrentiekracht vergroten, worden zij al snel gevolgd door hun concurrenten.

Om hun concurrentievoordeel te behouden, doen bedrijven steeds vaker een beroep op performante en gespecialiseerde technologieën. Als reactie daarop heeft de markt voor bouwsoftware een ongekende groei doorgemaakt.  Deze zeer concurrentiële omgeving, in combinatie met de gezondheidscrisis, heeft digitalisering verankerd als een van de nieuwe prioriteiten, met het streven naar een hogere productiviteit als hoofddoelstelling.

De investeringen in bouwsoftware zijn de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. - internationaal consultancy bureau McKinsey.

De investeringen in bouwsoftware zijn de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.
Dit is volgens het internationaal consultancy bureau McKinsey.

Onmisbare software-instrumenten

De sector heeft zich zodanig uitgebreid dat er nu een gespecialiseerd softwarepakket bestaat voor bijna elke behoefte waarmee een bouwbedrijf wordt geconfronteerd.

Voor elke fase van een bouwplaats is er nu ten minste één softwarereferentie:  

  • Ontwerp en architectuur: Revit-software van Autodesk
  • Planning: Primavera software van Oracle
  • Elektronisch documentenbeheer: Aconex-software, van Oracle
  • Site monitoring: software van Finalcad of Fieldwire
  • Beheer van menselijke en materiële hulpbronnen: de softwaresuite van ontwikkelaar Traxxeo

Zo werd de ontwerpfase lange tijd rechtstreeks door mensenhanden uitgevoerd. Vandaag is het niet langer mogelijk deze taak alleen uit te voeren, zonder de hulp van een software-instrument.
 
Hetzelfde geldt voor de planning van projecttaken: er is nu een volledig gamma van mature en gestandaardiseerde oplossingen voor de behoeften van de bouwsector.

Hoe kunnen bouwbedrijven profiteren van de digitale transformatie?
Verbeterde productiviteit en betere prestaties

Verhoogde productiviteit: het grootste voordeel van digitalisering voor de bouwsector,
volgens de Autodesk studie.

Specialisatie, een garantie voor kwaliteit

Wat maakt deze toonaangevende softwareproducten anders dan hun concurrenten?

Het antwoord is duidelijk: zij zijn alle afkomstig van ontwikkelaars die in de bouwsector gespecialiseerd zijn.

Waar een generalistische ontwikkelaar een generieke oplossing zal aanbieden die niet kan inspelen op de complexiteit van de sector, heeft de gespecialiseerde ontwikkelaar ervoor gekozen zorgvuldig de oplossing te ontwikkelen die het best beantwoordt aan de specifieke noden van de bouwbedrijven. 

Het geval van tijdbeheer 

Dit geldt met name voor het nogal specifieke gebied van het Time Management in de bouwsector. Waar generalistische ontwikkelaars oplossingen bieden voor gebruik vanaf een vaste werkplek, heeft Traxxeo, een ontwikkelaar die gespecialiseerd is in de bouw, een oplossing voor tijdbeheer ontwikkeld die is aangepast aan mobiliteit.

Het verschil in voordelen is duidelijk.

Een gespecialiseerde oplossing voor tijdbeheer kan veel beter op het terrein worden toegepast. Bovendien maakt het een optimaal gebruik vanaf de werkplek mogelijk, terwijl HR- en financiële afdelingen kunnen profiteren van nauwkeurige en actuele gegevens, wat resulteert in een reeks voordelen voor deze afdelingen.

Wenst u meer informatie? Ontdek onze oplossing

Construction resource management software

Een gouden eeuw… die nog lang niet voorbij is

Dankzij deze golf van specialisatie door softwareontwikkelaars kunnen bouwbedrijven eindelijk ten volle profiteren van digitale technologie.

Dit maakt het mogelijk een steeds innovatievere en efficiëntere bouwnijverheid te overwegen. Of het nu gaat om productiviteit, kostenverlaging of zelfs duurzaamheid en ecologie.

Share This